NRK Meny

Sirener gjaller over hele landet

Onsdag klokken 12 kommer Sivilforsvarets sirener og tyfoner til å gjalle over hele landet. Totalt skal rundt 1.250 varslingsanlegg testes. Det er signalet "Viktig melding – lytt på radio" som sendes over sirenene i alle kommuner som har montert slike anlegg. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene.