Sildekrise gjør 20 stykker arbeidsløse

Norway Pelagic har bestemt seg for å midlertidig legge ned sildemottaket på Sommarøy. I underkant av 20 personer mister jobben.

Norway Pelagic

Anlegget til Norway Pelagic ligger på Sommarøy, rett ved brua til Hillesøy i Tromsø.

Foto: NRK

Sildemottaket til Norway Pelagic er blant de største arbeidsplassene på yttersida av Kvaløya i Tromsø.

– På grunn av den kraftige nedgangen i sildekvotene, er det ikke grunnlag for drift på Sommarøy neste år. Det betyr ikke at vi legger ned, for anlegget blir stående. Vi utelukker ikke drift på en senere tidspunkt, sier administrerende direktør i Norway Pelagic Tor Vikenes til NRK.

Mange av de ansatte har vært permittert siden juni.

Nedleggelse av sildemottak på Sommarøy

– De ansatte er lei seg

Det jobber vel 40 personer ved selskapets fiskerianlegg på yttersida av Kvaløya i Tromsø kommune.

– Det vil bli oppsigelser. I underkant av 20 stykker vil miste jobben, sier Vikenes til NRK.

Det bor i overkant av 300 innbyggere på Sommarøya.

De ansatte fikk beskjed om nedleggelsen i går tirsdag, skriver nettstedet Kyst og Fjord som omtalte saken først.

– De ansatte er selvfølgelig lei seg. Dette er en veldig kjedelig situasjon.

Ingen andre jobber

Tillitsvalgt Elise Novik

Tillitsvalgt Elise Novik ved Norway pelagic på Sommarøy.

Foto: Øystein Antonsen / nrk

En av de ansatte er Elise Novik. Hun sier at de var klar over at kvoten hadde blitt mindre, men at det likevel var en tragisk beskjed å få at anlegget skulle legge ned.

– Det er en ny situasjon at vi som fiskevær ikke har en eneste fiskebedrift lenger. Her ute er det jo ikke så mange andre arbeidsplasser, og de som finnes er jo allerede besatt, sier Novik.

Hun frykter at nedleggelsen vil skape ringvirkninger også for butikken i bygda, og for nye folk som ønsker å bosette seg på Sommarøy. Nå blir det færre fiskebåtskippere til å handle på butikken, og færre jobber til de som vil bo i bygda.

– Skal jeg ha håp om en fulltidsjobb nå, så må jeg vel pendle til Sommarøy, sier Novik som heller ikke har rett på dagpenger lenger.

Kan starte opp igjen

Hvis råstoffkvotene blir større igjen, kan det bli aktuelt å starte opp sildemottaket igjen.

– Men utsiktene er dårlige for sild på Sommarøy de neste årene. Men vi har tro på at den vil øke igjen etter hvert, sier Vikenes.

Produksjonsarbeiderne har vært permittert i hele høst, blant annet på grunn av små sildekvoter.

– I 2009 var sildekvoten på 1,5 million tonn og nå er den 280.000 tonn.
Det er ikke grunnlag for videre drift på grunn av manglende råstoffkvoter, sier Vikenes.

Sild

Mengden sild og lodde i havet har stupt.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK