Silda har kommet til Svalbard

Varmere hav og mindre is har gjort farvannene
rundt Svalbard mer attraktive for sild. Nå er voksen,
kjønnsmoden sild registrert i Isfjorden ved Longyearbyen.

Sild

Voksen sild er for første gang observert ved Svalbard.

Foto: Rune Hansen / NRK

– Det er første gang vi gjør en registrering av voksen sild så langt mot nord, sier førsteamanuensis Ole Jørgen Lønne ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) til Fiskeribladet Fiskaren.


De to siste årene har forskerne funnet grupper av yngre sild ved Svalbard, men ikke voksen, kjønnsmoden sild.

Halvparten av fisken var sild

UNIS-direktør Ole Arve Misund mener funnene indikerer at silda har utvidet leveområdene helt nord til Svalbard.

De store forekomstene av sild ble funnet av studenter på et kurs hos UNIS. De trålet i Adventfjorden ved Longyearbyen i april, og halvparten av fisken som kom opp var sild, skriver UNIS på sine hjemmesider.


Uvanlig

– Vanligvis er det ikke så stor sild her oppe på denne tiden av året. Disse funnene viser at silda mest sannsynlig har vært her siden i fjor og stått igjen i fjordene, sier Misund.

Og det er ikke bare silda som beveger seg nordover. Tall fra havforskningsinstituttet viser at både torsk og sei har beveget seg stadig nord og østover de siste årene.

Kan få konsekvenser

I dag fanges jevnlig voksen torsk i Adventfjorden, noe som ikke skjedde for ti år siden, skriver UNIS.

En tilsvarende økning i sildebestanden på Svalbard kan få stor innvirkning på økosystemet på øygruppen.