NRK Meny
Normal

Sikrer potetene i «Dommedagshvelvet»

Peru og Costa Rica skal deponere potetfrø i Svalbard Globale frøhvelv, i tilfelle det verste skulle skje.

Frølageret på Svalbard

Frølageret på Svalbard ligger like ved flyplassen i Longyearbyen. Der er det lagret svært mange frø fra hele verden.

Foto: Torgeir Skeie / NRK

Ingen steder i verden finnes det så mange forskjellige typer poteter som i Peru, landet der poteten opprinnelig stammer fra.

– Lokalsamfunn av Quechua-folket i Peru har opprettet en potetpark, som dekker mer enn 12,000 ha og spenner over et område fra 3150 moh. til 5000 moh. Potetparken skal sikre dyrking av hundrevis av tradisjonelle potetsorter og holde den lokale kunnskapen om potetsortene i hevd. Sortsmangfoldet har blitt til gjennom lokalbefolkningens aktive dyrking og foredling gjennom generasjoner. Poteter er avgjørende for global matforsyning, og verdenssamfunnet står i gjeld til lokale bønder og urfolk for potetmangfoldet vi alle nyter godt av i dag. Delegasjonen som skal deponere potetfrø fra potetens opprinnelsesland i det globale frøhvelvet bidrar til en ekstra beskyttelse av det verdifulle genetiske potetmangfoldet, som vil kunne være avgjørende for framtidig matproduksjon, står det på regjeringen.no.

Frølageret på Svalbard

Selve permafrosten gjør at fjellhallene i seg selv holder mellom tre og fire minusgrader, dersom kjøleanleggene skulle streike.

Foto: Torgeir Skeie / NRK

Flere tusen varianter

Delegasjonene fra Peru og Costa Rica skal sammen med statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal torsdag ettermiddag deponere potetfrøene i Svalbard Globale frøhvelv i Longyearbyen, et lager som skal sikre verdens matproduksjon for framtiden.

I frølageret langt inne i fjellsiden i Longyearbyen ligger fra før flere titall tusen varianter av viktige matplanter som bønner, hvete og ris.

Inne i Svalbard Globale frøhvelv oppbevares frøprøvene i tre fjellhaller, som holder en konstant temperatur på 18 minusgrader.

Her er det plass for til sammen 1,5 millioner frøprøver, som kan oppbevares til «evig» tid.