Sier foreløpig nei til nemnd

Verken Berg eller Torsken møter foreløpig i ei nemnd som er i gang med å forberede kommunesammenslåing på Senja. Stortingsflertallet gjorde det i mars klart at de vil bruke tvang mot Berg og Torsken. Torsken-ordfører Fred Ove Flakstad sier kommunestyret må ta stilling til om de fortsatt skal stå på sitt nei eller bli med i planlegginga. Bergs sak ligger til lovlighetskontroll hos Fylkesmannen.