Setter føringer for skuterløyper

Klagesaken om skuterløyper i Bardu vil få stor betydning for andre kommuner. Sametinget forlanger at alle løypetraseene i kommunen skal undersøkes for kulturminner, noe som vil koste nærmere 700.000 kroner. Fylkesmannen i Troms har klaget på at skuterløypene vil gi støy. Fylkesmannen i Finnmark er oppnevnt som settefylkesmann, og skal avgjøre saken.