Mener dette er resultatet av klimaendringene

En ny rapport viser at klimaendringene allerede påvirker planteetende dyr i Arktis. Og forskerne tror problemene vil vokse oppover i næringskjeden.

Ising på Svalbard

Milde vintere gir vanskelige beiteforhold for reinen på Svalbard.

Foto: Eva Fuglei, Norsk Polarinstitutt

Forskerne ser nå at stadig mildere vintre i Arktis gir spesielt beitedyr problemer. På Svalbard seg man at regn og mildvær på vinteren har ført til et islag over vegetasjonen. Dette fører igjen til vanskelige beiteforhold og sult, blant annet for rein og rype.

Den nye rapporten fra Arktisk Råd er nå omtalt på nettsidene til Framsenteret.

«Kaskadeeffekt»

Frykten er nå at disse problemene skal forplante seg oppover i næringskjedene, en såkalt «kaskadeeffekt». Disse effektene mener forskerne nå de kan dokumentere i Arktis.

– Den nye rapporten viser at vi nå har fått en betydelig bedre grunnleggende forståelse av hvilken funksjon artene har i tundraøkosystemet og hvordan disse funksjonene nå endres under oppvarmingen av Arktis. Forskningsresultater fra den norske delen av Arktis – fra Varangerhalvøya og Svalbard – har gitt vesentlig til denne nye kunnskapen, sier Rolf A. Ims ved UIT, Norges arktiske universitet.

Over 200 eksperter, hvorav flere fra Framsenteret, har deltatt i skrivingen av den omfattende rapporten. Ytterligere 100 eksperter har bidratt til å kvalitetssikre den.

Ims har sammen med Dorothee Ehrich ved Framsenteret forfattet kapittelet i rapporteren økosystemene på den arktiske tundraen.

Svinger i rovdyrbestanden

På Svalbard har man sett at fjellrevbestanden svinger i takt med beitedyrene, som opplever problemer på grunn av mildværsvintrene. Også på Grønland er «kaskadeeffekt» dokumentert. Der førte varmere og kortere vintre til en kollaps i lemenbestanden, som igjen førte til problemer for rovdyrene som lever av å spise lemen.

Selv i Finnmark ser man disse effektene. På Varangerhalvøya mener forskerne det er en fare for at tundraen gror igjen, dersom viktige beitedyr som lemen og rein blir færre.