Sentrumsvei i oppløsning

Stallbakken-veien på Silsand er i så dårlig forfatning at den må tilbakestilles til grusvei dersom den ikke blir oppgradert. Det mener rådmannen i Lenvik. Veien, som brukes av mange skolebarn, er i oppløsning, og hele veikroppen må derfor fornyes. Rådmannen foreslår å bruke nærmere én million kroner på å ruste opp veien neste år.