Sender rapporten videre

Landsrådet i Redningsselskapet lar styret behandle den interne granskningsrapporten.

Se og hør NRKs overføring fra landsmøtet i Bodø.

President Lars Hellandsjø ved starten av landsmøtet som Redningsselskapet holder i Bodø i helgen.
Foto: Jarl Fr. Erichsen / Scanpix

Landsrådet i NSSR bestemte fredag formiddag å sende den interne granskningsrapporten videre til styret i selskapet, som avgjør den videre behandlingen.

– Dette er en konfidensiell rapport som ikke bør være gjenstand for debatt på et landsmøte, sier landsrådets leder Niels Christian Bang til NTB.

Han sier at landsrådet fattet vedtaket om å sende rapporten til styret med et solid flertall.

Landsrådet er et kontrollorgan sammensatt av de 13 frivillige distriktsstyrelederne i Redningsselskapet.

Styret beordret stans

Det nye styret i Redningsselskapet beordret granskingsutvalget til å stanse granskingen i en måned.

– Ordren om å fryse granskingen ble gitt av den nye presidenten i Redningsselskapet, Lars Hellandsjø, sier leder i granskingsutvalget, sorenskriver Stein Husby til NTB.

Han sier dette skapte praktiske problemer for utvalget, som fikk dårligere tid til å snakke med flere av personene som berøres av granskingsrapportens konklusjoner.

En av de fire granskerne som anbefaler at flere forhold i selskapet politietterforskes, avviste overfor NTB fredag at rapporten inneholder faktafeil.

Inkurie

Husby sier til NTB at det kan se ut som rapporten inneholder en faktafeil, nemlig at tidligere styreleder i Redningsselskapet, Anders Talleraas, ikke har betalt tilbake konsulenthonoraret på 75.000 kroner som han har fortalt offentligheten at han har betalt tilbake.

– Jeg førte selv i pennen at Talleraas har betalt tilbake beløpet 14. april, men ved en inkurie er denne setningen er falt ut under trykkingen, sier Husby.

Han sier granskingsutvalget i et annet tilfelle har omtalt et møte som et ledermøte, mens president Lars Hellandsjø i Redningsselskapet mener det var et personalmøte.

– Forskjellen har ingen betydning for realitetene i rapporten på dette punktet, sier Husby til NTB.

– Flere feil

President Lars Hellandsjø i Redningsselskapet sa til NTB torsdag at han personlig har funnet flere faktafeil i rapporten. Han presiserte samtidig at disse feilene ikke gjaldt de tre sakene der granskerne anbefaler politietterforskning.

De fire granskerne orienterer fredag de 13 medlemmene av Redningsselskapets landsråd om de funn granskingsutvalget har gjort.

Landsrådet er samlet til møte i forkant av selskapets landsmøte i Bodø for å avgjøre hvordan Redningsselskapet bør håndtere granskingsrapporten. Blant annet er det stilt spørsmål om sentrale personer i selskapet kan ha begått økonomisk utroskap.

På gangen

De fire granskerne, sorenskriver Stein Husby, advokat Cato Schiøtz, statsautorisert revisor Kjetil Andersen og Helge Kvamme, måtte forlate landsrådets møte da delegatene tok opp til votering om granskerne skulle få være til stede under møtet. Voteringen endte med at granskingsutvalget slapp inn igjen.

Flere av delegatene er oppskaket over at rapportens innhold har lekket ut til mediene. Den nye presidenten i Redningsselskapet, Lars Hellandsjø, sa torsdag til NTB at det er uforståelig at rapporten, som er bestilt av landsrådet og stemplet strengt konfidensielt, er blitt trykket opp i 29 eksemplarer og «åpenbart også distribuert til pressen».

Hellandsjø mener rapporten inneholder uriktigheter og at den må kvalitetssikres før det tas stilling til granskernes anbefaling om politietterforskning. (©NTB)