Sender klage til fylkesmannen

Flertallet i Berg kommunestyre valgte torsdag å ikke ta lovlighetsklagen til følge. Dette dreier seg om vedtaket om å la Stortinget avgjøre om kommunen skal slås sammen med de andre Senja-kommunene. Dette er en sak mindretallet i kommunesstyret mener ikke har blitt håndtert riktig. Den sendes nå videre til Fylkesmannen for avgjørelse.