Selger grafitt til elbiler

Kraftig økning i produksjon av elbiler slår positivt ut for gruvebedriften Skaland Graphite på Senja. Direktør Trond Abelsen sier prisen på grafitt har gått opp med mer enn 20 prosent siden i vår. Grafitten på Senja regnes blant den beste i verden, og Abelsen tror etterspørselen etter grafitt i batterier vil tredobles de neste årene.