Seks forslag til bompenger

Det er utarbeidet seks forskjellige alternativer for bompenger i Tromsø kommune, viser et foreløpig utkast utarbeidet av Statens Vegvesen for Transportnett Tromsø. Det totale investeringsbehovet for tiltak i Transportnett Tromsø er estimert til 8 milliarder kroner, hvorav halvparten er tenkt finansiert med brukerbetaling. Utkastet ble lagt fram for styringsgruppa i Transportnett Tromsø i dag, og oversendt ordfører.