Seismikkavtaler for 170 millioner kroner

Oljedirektoratet har inngått kontrakter i millionklassen med to selskap som skal hente inn seismikk i Barentshavet.

Fiskebåter utenfor Vesterålen

Bildet viser seismikkfartøyet 'Geo Pacific' og fiskebåtene som kom nærmere hverandre i området utenfor Vesterålen.

Foto: Stein Inge Pedersen / NRK

Det er Oljedirektoratet som har inngått en kontrakter med selskapene GEO-Services (PGS) og Dolphin geophysical. Kontraktene skal ha en verdi på 170 millioner kroner.

Ifølge Oljedirektoratet så skal fartøyene M/V Nordic Explorer (PGS) og M/V Artemis Atlantic (Dolphin Geophysical) samle inn seismiske data ved Jan Mayen og i sørøstlig del av Barentshavet. I tillegg skal det samles inn seismikk i områdene Nordland IV og V.

– Oljedirektoratet samler inn seismiske data på oppdrag fra Olje- og energidepartementet. Midlene til innsamlingen er bevilget over statsbudsjettet for 2012, sier Lars Jensen, prosjektleder i Oljedirektoratet, i en pressemelding.

Innsamlingen skal foregå fra tidligst begynnelsen av mai til slutten av august.

Fiskeridirektoratet uenig med Oljedirektoratet om seismikk

Nyland 2

Oljedirektør Bente Nyland forklarte at seismikkbildet kun var en liten smakebit av den bearbeidede seismikkdataen som var samlet inn i det nye området i Barentshavet i år.

Foto: Oljedirektoratet/Berit Roald/SCANPIX

I forrige uke ble det kjent at Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet krangler åpent om skyting med seismikk er skadelig for fiske eller ikke.

De er enige om en ting – og det er at de er uenige om seismikk har noen effekt på fisk og fiske.

Fiskeridirektoratet sier i en høringsuttalelse til oljeselskapet OMV som nettopp nå driver seismiske borestedsundersøkelser på Nordkappbanken i Barentshavet at de må ta hensyn til en skremmeavstand på 4–5 nautiske mil fra fiskefartøyene.

Oljedirektoratet skriver i tillatelsen til OMV at de tar avstand fra ønsket om skremmeavstand.

– Oljenæringa vinner

Tre fiskebåter hindret seismikkskipet "Polshkov" å drive oljeleting i havområdet utenfor Vesterålen

Tre fiskebåter hindret seismikkskipet 'Polshkov' å drive oljeleting i havområdet utenfor Vesterålen

Foto: Scanpix / SCANPIX

Økonomiredaktør i NRK, Steinar Mediaas mener det er oljenæringa som vinner seismikkampen.

– Oljenæringa vinner denne kampen fordi det ikke er knyttet noen konsesjonskrav til seismikkskyting. Fiskeriene er derimot gjennomregulert. Mens jordbruket må rette seg etter EU-direktiver, er altså oljevirksomhet innenfor disse enorme havområdene ikke regulert på dette viktige området i det hele tatt, sier Mediaas.

– Man kan skyte seismikk rett inn i gyteområder uten at noen med loven i hånd kan stanse det, sier han.

Olje og gassområder

Kartlagte havområder på norsk sokkel.

Foto: Oljedirektoratet