– Stort behov for denne organisasjonen i Tromsø

Hittil har Organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger vært til stede i alle de store norske byene – med unntak av Tromsø. Det har det blitt en endring på nå.

Saynab Mikalsen

Organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger har fått en kontaktperson i Tromsø, Saynab Mikalsen.

Foto: Mathilde Torsøe/NRK

Mandag fikk nemlig organisasjonen en kontaktperson i Tromsø.

SEIF er en frivillig organisasjon og lavterskeltilbud som skal hjelpe innvandrere og flyktninger med å forstå det offentlige forvaltningssystemet i Norge.

– SEIF skal hjelpe innvandrere med problemer de støter på i alt fra NAV og utdannelse til asylsøknader og familiegjenforening. Slike ting er veldig vanskelig å forstå når man kommer fra en annen kultur og bakgrunn. Norge er et veldig strukturert, skriftlig samfunn, og en del innvandrere er analfabeter. Da trenger de noen som kan hjelpe dem med dette, forteller Saynab Mikalsen, SEIFs nye kontaktperson i Tromsø.

– Stort behov i Troms

Mikalsen snakker av erfaring. Hun kom selv til Norge som 11-åring fra en flyktningleir i Etiopia, og forteller at det tok lang tid å tilpasse seg det norske samfunnet.

– Da var det veldig rart å møte et nytt land og nye mennesker. Samtidig tror jeg det er lettere for barn enn voksne å tilpasse seg dette. Nå er det Norge som er hjemmet mitt, sier Mikalsen, som har bodd her i over 25 år.

Til nå har SEIF hatt kontorer i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ålesund og Trondheim. Altså i alle de store norske byene – med unntak av Tromsø.

– Det har vært et stort behov for å etablere SEIF også her. Mange innvandrere i Nord-Norge har til nå kontaktet andre kontorer, til og med Oslo. Derfor er behovet her veldig stort, sier Gerd Fleischer, leder for SEIF sitt Oslo-kontor.

I Tromsø skal Saynab Mikalsen i førsteomgang ta seg av og følge opp ungdommer på flukt fra tvangsekteskap og æresrelatert vold.

– Saynab kommer til å samarbeide veldig tett med dem om oppfølgingen av denne gruppen ungdom, sier Fleischer.

Store mørketall

– Har dere oversikt over hvor mange som er offer for tvangsekteskap og vold nå?

– Vi har jobbet med disse problemene i 20 år, og har vært år mottatt 50 til 100 ungdommer som virkelig står oppi disse krisene. Men det mangler statistikk på landsbasis på dette området, derfor er mørketallene store. Til nå er ikke denne problematikken noe særlig jobbet med i Nord-Norge, derfor vil Sayneb ha mye å gjøre framover, sier Fleischer.

Vil drive i hele Nord-Norge

SEIF har som mål å drive i hele Troms og nabofylkene etter hvert.

– Jeg vil også reise ut til skoler og snakke med barnevern, helsevesen om hva SEIF er og hva vi kan hjelpe dem med, sier Mikalsen.

Hun forteller at de nå jobber for å skaffe driftsmidler i Tromsø. Telefonnummeret til SEIF i Tromsø er 46 86 50 00.