SE VIDEO: Vegg flyttet 9 cm etter sprengningsuhell

Et sprengningsuhell torsdag ettermiddag påførte Kunnskapsparken på Finnsnes skader. Den ene veggen i biblioteket skal ha seget innover med cirka 9 cm og det ble sprekker i selve bærekonstruksjonen.

byggearbeider

Det er ca. 40 kvadratmeter av bakveggen i Kunnskapsparken som er kommet inn 8 – 10 cm. Det opplyser prosjektleder Yngve Lyngh i Byparken som sprenger ut tomt like inntil. Der skal det bygges et bygg for næring- og sjømat.

sprengingstomt

Tomta slik den ser ut fredag formiddag. Veggen til den skadde Kunnskapsparken til høyre.

Foto: Linda Pedersen / NRK

Fredag vil biblioteket, kafe Okazo og noen kontorer i Kunnskapsparken være stengt. Omlag 15 ansatte er berørt. Prosjektlederen har tilkalt eksperthjelp for å finne ut hvilke skader konstruksjonen er påført.

Myndigheter varslet

– Hvordan kunne dette skje?

– Det vet vi ikke foreløpig. Vi har varslet politi og aktuelle myndigheter, sier Lyngh.

Han kan ikke si fredag morgen hvor lenge deler av Kunnskapsparken vil være stengt.

Det var folkebladet.no som fortalte om saken først.

Vidar Gunnberg

Vidar Gunnberg sier det er uklart hvor lenge deler av bygget må være stengt.

Foto: Linda Pedersen / NRK

Vidar Gunnberg er daglig leder av Studiesentret som har forvaltningsansvar for Kunnskapsparken. Han opplyser at omlag 15 personer er rammet av sprengningsuhellet. Han mener rutinene ved sprengningene har fungert fint.

Gunnberg antar at deler av den skadde veggen må byttes ut, eller ihvertfall forsterkes. Han avventer nå ekspertenes råd.

Huser bibliotek, kafe og kontorer

Kunnskapsparken huser bibliotek, kafe og kontorer for blant annet Troms fylkestrafikk. Slik presenterer Kunnskapsparken seg på sin nettside:

«Kunnskapsparken Finnsnes er en samlokalisering av utdanningsaktører, forsknings- og utviklingsmiljøer og annen kunnskapsintensiv virksomhet. De første aktørene flyttet inn i et flunkende nytt bygg sommeren 2013. Bygget er sentralt lokalisert rett ovenfor hurtigbåtanløpet på Finnsnes og omfatter i dag 24 ulike virksomheter».

Byparken Finnsnes

Slik er det planen at Byparken på Finnsnes skal bli, Kunnskapsparken nærmest.

Foto: ( AT plan og arkitektur AS/Finnsnes Eiendomsutvikling AS)

Byggearbeidet skjer like inntil Kunnskapsparken på Lundodden på Finnsnes, like ved rundkjøringa og Amfi kjøpesenter. Slik er planene presentert tidligere:

  • Ny handelspark med storhandel (konsept som K1 i Tromsø) som Norgesgruppen står bak, og med parkeringshus til 300 biler under bakken.
  • Nytt hotell for kurs og konferanser på inntil 13 etasjer, med 100 til 150 overnattingsrom.
  • Nytt boligområde med mellom 200 og 300 boliger.
  • Opparbeidelse av park på Lundhaugen, der de eldste husene med historisk verdi blir bevart.
bygegarbeid Finnsnes

Tomta ligger like inntil Kunnskapsparken.

Foto: Arild Moe / NRK

Saka oppdateres.