Savner respons fra AP om Forsvaret

Leder i Troms Høyre, Geir Inge Sivertsen, mener det er et paradoks og sterkt beklagelig av Arbeiderpartiet ikke har tatt et standpunkt om Langtidsplanen for Forsvaret (LTP). – Vi har hatt et utrolig godt tverrpolitisk samarbeid i Troms om LTP. At Ap sentralt ikke har tonet flagg i denne saken gjør at jeg opplever et videre tverrpolitisk samarbeid i Troms veldig vanskelig, og det er særdeles beklagelig, sier Sivertsen til Folkebladet.