NRK Meny

Sanksjoner mot reinbeitedistrikt

Reindriftsstyret har pålagt reineiere i seks siidaandeler eller driftsenheter å sørge for at reintallet reduseres til det tallet Landbruksdirektoratet har satt. Det ble vedtatt på et møtet i Reindriftsstyret 10. september, om forholdsmessig reduksjon av reintallet. Dersom pålegget ikke følges kan de få tvangsmulkt, men reindriftsdirektør Ivar Ekanger sier det ikke er noe automatikk i dette.