Samtaler om strømbrudd

Samferdselsministeren og olje- og energiministeren beklager på det sterkeste at det tok åtte måneder før fylkesmennene i Nord-Norge fikk svar på en bekymringsmelding. I februar ba fylkesmennene departementene om en risiko- og sårbarhetsanalyse etter at uvær nok en gang førte til langvarig strømstans. 15. oktober møter de statssekretærene i departementene for å se på hva som må gjøres.