Normal

Sammen for ferga

Kommunene i Vest-Finnmark samler seg i kravet om bedre fergetilbud.

Sula-ferga
Foto: Linda Bjørgan / NRK

De vil nå sette press på fylkeskommunen for å få bedret tilbudet. Initiativet kommer fra politikerne i Hammerfest etter at befolkningen på Seiland har gjort opprør på grunn av et uholdbart fergetilbud.

- Jeg synes det er veldig uholdbart at vi har denne situasjonen. Vi vil derfor ta initiativ til et møte mellom disse kommunene for å se om det er mulig å danne en gruppe, sier gruppeleder i Hammerfest Arbeiderparti, John Wahl.

Vil ha flere ruter

Nå vil politikerne i Hammerfest samle politikerne i Måsøy, Loppa og Hasvik for å komme med et samlet krav om et bedre lokalbåt og fergetilbud i Vest-Finnmark.

Det synes ordfører i Måsøy, Ingalill Olsen er en god ide, hun er lagt fra fornøyd med tilbudet fra Veolia i sin kommune

- Vi er helt klare på at vi synes rutetilbudet er for dårlig, spesielt på båtsiden. Vi trenger flere avganger og en større båt som kan ta flere biler, ikke minst for å håndtere sommertrafikken, sier Olsen.

Dårlige ferger

John Wahl mener at kommunene i Vest-Finnmark må stille klare krav til fylkeskommunen.

- Et av kravene er at fylket setter press på fergeselskapet for å skaffe riktig materiell. Vi sitter med et inntrykk av at de kjører med utrangert materiell, og det kan ikke være akseptabelt. Fylkesråd Kåre Simensen må gjøre det klart overfor Veolia at de må komme opp med bedre materiell, sier Wahl.

Og fylkesråden vil nå se på saken.

- Det vi kjøper fra Veolia er samferdselstjenester, deriblant også ferger og utstyr. Og hvis det utstyret er for dårlig må vi gå inn i en diskusjon, og se hva vi kan gjøre med det, sier Kåre Simensen.