Samler seg om Bodø

De nordnorske fylkene stiller seg nå bak Bodøs ønske om å bli europeisk kulturhovedstad i 2024. – Det er klart vi i Troms støtter opp om Bodø sitt kandidatur. Nord-Norge som helhet vil være tjent med at de får tittelen, sier fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk. Bodø er eneste norske søkerby.

Willy Ørnebakk, Thomas Norvoll og Ragnhild Vassvik