NRK Meny
Normal

Ønsker samisk omsorgsavdeling i Oslo

Sametinget ønsker en egen omsorgsavdeling for eldre samer i Oslo, og jobber nå opp mot kommunen for å få dette til. Spesielt viktig er dette tilbudet for demensrammede samer.

Tidligere Sametingspresident Aili Keskitalo fra Kautokeino

Sametingspresident Aili Keskitalo jobber nå for at samiske eldre skal få et godt helsetilbud også i Oslo.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Utviklingssenter for sykehjemstjenster for den samiske befolkningen i Karasjok ønsker tilrettelegging for eldre samer bosatt i Oslo.

De har nå bedt statssekretæren for samiske saker om å ta tak i dette.

– Jeg tror det kommer til å være behov for samiske helsetjenester også i Osloregionen fremover, sier sametingspresident Aili Keskitalo, som mener det er viktig å få dette på plass.

Ønsker samarbeid med kommunen

Det mener også prosjektleder i utviklingssenter for sykehjemstjenster for den samiske befolkningen, Kristine Gaup Grønmo.

Hun har tatt saken opp med statssekretær for samiske saker Anders Bals.

– Det endelige målet er å få til en samisk avdeling med samisk personale og samiske aktiviteter, man skal kunne se at dette er en avdeling hvor det bor samer, sier hun.

Bals skal ta saken opp med helse og omsorgsdepartementet, men det er Oslo kommune som har ansvar for å sørge for gode helsetjenester til innbyggerne.
Derfor har sametinget tatt opp saken med kommunen.

– Oslo kommune har ikke vært uvillig til å snakke med sametinget, vi har for eksempel allerede et samarbeid med Oslo kommune når det gjelder skoletilbud og undervisning på samisk, sier Aili Keskitalo.

Viktig for demensrammede

Ingen vet hvor mange samer som bor i Oslo, men man vet at det er blitt flere og flere. Det er spesielt de som rammes av demens man mener har behov for tilrettelagt omsorgstjenester fordi sykdommen ofte gjør at man bare snakker morsmålet.

– Hvis det blir slik at de ikke kan kommunisere på et annet språk enn samisk, så kommer de til å ha behov for pleie, omsorg og helsetjenester fra helepersonell som snakker samisk, sier Keskitalo.