Samisk for sosiale medier

Universitetet i Tromsø har gitt ut et rettskrivningsverktøy for tre samiske språk: Nordsamisk, lulesamisk, og sørsamisk. – Det vil bidra til at språket kan brukes lettere i sosiale medier, og ikke minst vil det bli lettere å lære det, sier Sjur Moshagen, som har ledet prosjektet, til The Independent Barents Observer.