Sametinget får 600.000 for å styrke sitt arbeid med kommunereformen

Sametinget får disse midlene for å være bedre rustet til å hjelpe kommuner som er under samisk språkforvaltning med kommunereformen.

Sametinget

Sametinget er en nasjonal folkevalgt forsamling for samer i Norge som skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge, bidra til en likeverdig og rettferdig behandling av det samiske folket.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker å styrke de regionale prosessene. Og det er den nyutnevnte statssekretæren, Anne Karin Olli, fra Havøysund i Måsøy kommune, som fikk starte sitt embete med å tildele Sametinget 600.000 kroner for å styrke deres arbeid med kommunereformen.

Anne Karin Olli

Måsøyordfører Anne Karin Olli har møtt som vararepresentant for Finnmark Høyre på Stortinget. Nå har hun fåttt ansvaret for samiske spørsmål.

Foto: Stortinget

– Med disse midlene kan de prioritere dette viktige arbeidet, sier statssekretæren for samiske saker, Anne Karin Olli.

Det er viktig for regjeringen at det samiske perspektivet legges inn i arbeidet med kommunereformen, og at samiske språkbrukere ikke skal komme dårligere ut som følge av nye kommunegrenser.

Samisk skal ivaretas

– Kommunene har fått en klar oppfordring om å vurdere hvordan samisk språk og identitet skal ivaretas i en ny kommune. Nå får også Sametinget bedre muligheter til å sikre at disse viktige hensynene blir ivaretatt, sier Olli.

Sametinget får selv bestemmer hvordan de best mulig skal disponerer midlene, forteller Olli. Om de velger å opprette en ny stilling, eller om de gjør det på en annen er opp til dem. Den eneste føringen som følger med midlene er at de skal brukes til arbeidet med kommunereformen.

Olli som er utnevnet til statssekretær for Jan Tore Sanner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD, og avløser Anders Bals. Olli vil bli sentral i arbeidet med kommunereformen, i et departement der tre av fem statssekretærer kommer fra Nord-Norge.