Samanslåinga må halde fram

Kommunalminister Monica Mæland seier finnmarkingane er lovpålagde å peike ut medlemmar til fellesnemnda som skal starte arbeidet med samanslåinga av Troms og Finnmark. I dag er det valdag i Finnmark, og mange finnmarkingar er frustrerte over at dei ikkje vert lytta til. Mæland seier Finnmark er nøydde til å følgje opp Stortinget sine vedtak.