Salangen får færre flyktninger enn først antatt

Kan by på utfordringer hvis reduksjonen fortsetter.

Sjøvegan sentrum
Foto: Arild Moe / NRK

– Å skulle bosette færre mindreårige flyktninger enn det som ble forespeilet i fjor høst, er ingen ønskesituasjon.

Det sier ordfører i Salangen, Sigrun Wiggen Prestbakmo.

Troms-kommunen skulle etter planen bosette 15 mindreårige flyktninger, men siden færre kommer til Norge og færre får oppholdstillatelse, skal de bare bosette ti.

– Det er ikke så mange enslige mindreårige som skal bosette seg i 2017. Per nå vil ikke dette få dramatiske konsekvenser for oss; vi klarer fortsatt å opprettholde et godt tilbud. Men hvis denne trenden fortsetter, vil det begynne å bli utfordrende for vår del, forklarer Prestbakmo.

Skyldes færre søkere

I september i fjor fikk kommunene i Norge beskjed om å gjøre seg klare til å bosette 1.100 enslige mindreårige flyktninger.

Fem måneder senere har tallet falt til 700, en nedgang på 36 prosent.

Nedgangen skyldes både at det kommer færre enn tidligere, og at færre får oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosetting. sier IMDI-direktør Libe Rieber-Mohn til NTB.

– Behovet for bosetting er dermed sterkt redusert. Dette er det viktig for oss å få ut til alle kommunene. Vi har anmodet kommunene om å bosette flere enn vi har behov for, sier hun.

Les mer her: Langt færre mindreårige asylsøkere skal bosettes

Går ut over kommunen

Ordfører Prestbakmo er klar på hvor viktig det er også for kommunen at antallet holder seg.

Prestbakmo

Ordfører i Salangen Sigrun Wiggen Prestbakmo frykter konsekvensene, dersom antallet mindreårige flyktninger reduseres ytterligere.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

– I Salangen er mange arbeidsplasser knyttet til de enslige mindreårige. Innenfor for eksempel helsestasjon, barnevern og ikke minst videregående skole. Dette er svært viktige arbeidsplasser for oss. I tillegg er det viktig å ha de ungdommene her, for å fylle idrettslag og utgjøre et fint mangfold i ungdomsgruppa i Salangen.

– Hvor mange av disse blir varig bosatt i kommunen?

– Det varierer, som med ungdom flest. De gjennomfører videregående skole, så reiser de kanskje ut, og noen av disse kommer tilbake. Vi legger til rette for at flest mulig av ungdommene blir boende og blir arbeidskraft i vår kommune, og utgjør vårt lokalsamfunn, utdyper ordføreren.

En ny base i livet

Selv om kommunen kan miste arbeidsplasser som følge av ytterligere redusert tilflytting, presiserer ordføreren at førsteprioritet er de som faktisk kommer dit.

– Man må huske at å bosette særlig enslige mindreårige er et samfunnsoppdrag. Vi skal gi ungdommene en ny base i livet, og gi dem muligheten til å utvikle seg. Vi er opptatt av å gi ungdommene en best mulig hverdag, uansett om de vil bli boende, eller om de reiser herfra, forteller Prestbakmo.