Saksøker staten

Lenvik kommune saksøker Staten. Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) ila Lenvik et overtredelsesgebyr da de søkte om å låne 70 millioner kroner i 2012. KOFA mente kommunen ikke fulgte reglene for offentlige anskaffelser. Lenvik fikk en bot på 1,2 millioner kroner og det er denne bota de nå vil ha overprøvd i retten.