Saksøker politimester

Politimester Ellen Katrine Hætta og en annen tidligere leder i politdistriktet er saksøkt av en ansatt i Øst-Finnmark politidistrikt. Saksøkeren mener seg ærekrenket og trakassert av de to lederne i politidistriktet, og han går nå rettens vei for å få oppreisning i saken med bakgrunn i arbeidsmiljøloven. Bakgrunnen for saksøkinga er hendelser som skal ha skjedd på arbeidsplassen flere år tilbake i tid. Denne uka møtes partene i et såkalt planleggingsmøte i retten.