Sakkyndige: Drapstiltalt var ikke psykotisk – kan straffes

35 år gammel mann står tiltalt for å ha drept Linn Olsen Uteng i Tromsø i fjor sommer.

Drap i Tromsø

Linn Olsen Uteng ble funnet drept i denne boligen på Tromsøya.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

– Jeg nektet å tro at det var sant. Det sa faren til Linn Olsen Uteng da han vitnet i Nord-Troms tingrett i Tromsø torsdag.

Han var innkalt som vitne i saken mot den 35 år gamle mannen fra Rwanda, som er tiltalt for å ha drept vitnets datter 28. juli i fjor i en leilighet i Tromsø.

Var i Spania

Faren og hans kone var på ferie i Spania da drapet i Tromsø skjedde.

Han fortalte at han fikk telefon fra Linns yngre søster, som fortalte at Linn var død, og at hennes ekskjæreste hadde drept henne.

– Jeg kunne ikke tro at det var sant. Jeg var sikker på at hun var hentet av en ambulanse, og at det skulle gå bra, fortalte faren i retten.

Faren fortalte videre at han returnerte til Tromsø dagene etter.

Ble stukket mens hun lå på golvet

Overlege Vidar Isaksen, som obduserte avdøde, fortalte detaljert om de skadene som hun var påført.

Han sa i sitt vitnemål at det ble funnet i alt 22 stikksår på avdøde, og av disse var 16 i brystkassen. Fem av disse gikk inn i lungene, og førte til at offeret døde av forblødning og pustevansker fordi lungene klappet sammen.

Det ble også funnet fem stikk i venstre arm.

– Dette ser jeg på som såkalte vergeskader, sa vitnet. Dette betyr at offeret har holdt armene foran seg for å forsøke å verge seg mot stikkene.

Tiltalte sa i sin forklaring at han stakk Linn mens de begge sto oppreist. Denne forklaringen ble avvist av den sakkyndige. Retningen på stikkskadene viser at de ble påført mens avdøde lå på golvet, og tiltalte satt eller sto over henne.

– Det kan nok ha startet i oppreist tilstand, men det endte på golvet, sa overlege Isaksen.

Han slo også fast at mange av stikkene må ha blitt påført med stor kraft, fordi flere ribbenene ble helt eller delvis overskåret.

Den sakkyndige motsa også en annen del av tiltaltes forklaring. Tiltalte hevdet at det var Linn som først holdt kniven, og at det første stikket inn i henne foregikk ved at tiltalte holdt Linns hender, og stakk henne mens hun selv holdt kniven. Overlegen sa at dette fant han svært lite sannsynlig, ut fra de de undesøkelser han har gjort.

Strafferettslig tilregnelig

Den tiltalte i drapssaken var ikke psykotisk da han drepte Linn Olsen Uteng. Det er konklusjonen til de psykiatrisk sakkyndige.

De slår fast at han ikke hadde nedsatt bevissthet eller andre psykiatriske symptomer da drapet fant sted.

Overlege Erlend Bugge sa i sin forklaring at tiltalte hadde normale evner, og er ikke utviklingshemmet på noen måte.

Det betyr at han er strafferettslig tilregnelig, og kan straffes dersom han blir kjent skyldig.

På bakgrunn av dette, er det heller ikke grunnlag for å si noe om risikoen for at han i fremtiden skal foreta lignende straffbare handlinger, mener de sakkyndige. Det vil derfor ikke bli snakk om forvaring, men vanlig fengselsstraff.