NRK Meny
Normal

Rutinesvikt ved blodbanken på Hammerfest sykehus

Helsetilsynet har avdekket svikt i tryggheten ved blodbanken på Hammerfest sykehus. Blodbanken har ikke dokumentert godt nok hvilket blod som er blitt gitt til hvilken pasient.

Tapping av blod
Foto: Helga Tunheim / NRK

Assisterende direktør, Heidi Merethe Rudi, i Helsetilsynet sier at ingenting tyder på at rutinesviktene har vært farlig for pasientene.

– Det vi har sett er at det er noe svikt i de sikkerhetssystemene vi har ved sykehuset. Noen reel fare for at pasienter kunne ha fått feil type blod tror vi ikke at det har vært, men det har vært en økt risiko fordi det er en brist i disse sikkerhetssystemene, sier Rudi til NRK.

Helsetilsynets rapport viser at sykehuset ikke har gode nok rutiner for å utveksle informasjon mellom blodbanken og de avdelingene som mottar blod.

– Pasientene har vært trygge

I rapporten går det fram at det ikke finnes oversikt over om blodet er overført til en pasient – og til hvilken pasient. Dette har sykehuset bare ført opp som avvik uten å følge opp.

Ifølge assisterende helsedirektør Heidi Merethe Rudi har likevel pasientene vært trygge.

– Vi har ikke avdekket noen svikt som har rammet pasientene, sier Rudi.

Og ifølge helsetilsynet er rutinesvikten i Hammerfest ikke uvanlig på landets sykehus.

Lagt en plan for å rydde i rutinene

Klinikksjef Vivi Brenden Beck ved Hammerfest sykehus forsikrer at sikkerheten ved sykehuset er god.

– Den er sånn som den skal være. Alt blod skal være sjekket i forhold til rutinene, og vi har ikke fått noe avvik på det. Dette handler også om at vi ikke bestandig sendte følgesedlene tilbake til laboratoriet, slik at vi kunne følge blodet, sier Brenden Beck.

Etter helsetilsynets funn har sykehuset lagt en plan for å rydde i rutinene.