Russland protesterer kraftig mot strengere Svalbard-regler

Det russiske utenriksdepartementet mener den nye forskriften, som skal hindre uønskede personer opphold på Svalbard, er i strid med Svalbardtraktaten.

Longyearbyen lufthavn

Norge har innført strengere regler for innreise til Svalbard. Russland protesterer kraftig.

Foto: Bernt Olsen / NRK

Russiske myndigheter protesterer på at Norge innfører strengere regler for innreise til Svalbard.

Det var sist fredag at regjeringa vedtok en ny forskrift som skal gjøre det mulig å hindre uønskede personer opphold på øygruppa.

Forskriften trer i kraft umiddelbart, og det jobbes nå med å få på plass et permanent regelverk.

Det nye regelverket innebærer at sanksjoner og restriktive tiltak Norge har sluttet opp om kan håndheves i hele landet, inkludert på Svalbard.

Dette er gjort for at vi skal overholde våre internasjonale forpliktelser og for å sikre et likest mulig regelverk i hele Norge. sier justisminister Anders Anundsen til NRK.

Ber Norge omgjøre vedtaket

Det russiske nyhetsbyrået Tass skriver mandag at det russiske utenriksdepartementet mener at de nye reglene er i konflikt med Svalbardtraktaten.

Det russiske utenriksdepartementet ber derfor Norge om å omgjøre vedtaket.

The actions of the Norwegian side are not in line with the spirit of international cooperation on the Svalbard Islands on the basis of Svalbard Treaty of 1920. We decisively protest against the aforementioned unfriendly step and demand immediate reconsideration of the imposed restrictions.

Uttalelse fra det russiske utenriksdepartementet

I april i år dukket den russiske visestatsminister Dmitrij Rogozin opp på Svalbard.

Rogozin er ikke ønsket i EU fordi han har vært aktiv med å oppfordre til folkerettsbrudd i Ukraina og på Krim. Statusen som "ikke ønsket" gjelder også i Norge.

– Ikke utarbeidet for å én nasjonalitet

Utenriksdepartementet i Norge sier til NRK at i likhet med annen norsk lovgivning som gjelder Svalbard, vil endringer i regelverket skje i tråd med Norges internasjonale forpliktelser.

Svalbardtraktaten krever likebehandling av traktatpartenes borgere og selskap innenfor definerte saklige og geografiske områder.

– Det nye regelverket ivaretar dette likebehandlingsprinsippet som Svalbardtraktaten legger til grunn, sier kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet, Ane Haavardsdatter Lunde til NRK.

De nye reglene er generelle, og ikke utarbeidet for å ramme personer eller selskaper fra én bestemt nasjonalitet, sier hun.

– Traktaten gir traktatpartenes borgere en likerett til adgang og opphold på øygruppen, men denne retten er ikke absolutt. Norske myndigheter har i mange år hatt hjemmel til å bortvise personer fra øygruppen av ulike, ikke-diskriminerende grunner, sier Haavardsdatter Lunde.