Russland vil øke forsvarsbudsjettet med 25,8 prosent

Foreslår å øke det russiske forsvarsbudsjettet med 75 milliarder kroner.

RUSSIA-ARMS-PUTIN RUSSIA-ARMS-PUTIN

Ifølge Barentsobserver skal det være snakk om å øke forsvarsbudsjettet med 2,3 trillioner rubler – eller cirka 433 milliarder kroner.

Foto: ALEXEY DRUZHININ / Afp

Det er nettstedet Barentsobserver som i dag melder om økningen i budsjettet.

Publiseringen av forslaget til statsbudsjett for 2013 til 2015, ble onsdag publisert på det russiske finansdepartementets nettside.

Under kategorien nasjonalt forsvar, viser budsjettet et forslag om å øke pengebruken med 25,8 prosent i 2013.

Barentshavet forsvar

Norge og Russland har felles interesser i Barentshavet, mener Forsvaret. Her er bilde fra den årlige Pomorøvelsen.

Foto: Bjørnbakk,Jan-Morten / SCANPIX

Nedprioriterer helse og utdanning

Ifølge Barentsobserver skal det være snakk om et budsjett på 2,3 trillioner rubler – eller cirka 433 milliarder kroner. I fjor var forsvarsbudsjettet på cirka 358 milliarder kroner.

Russia Medvedev

Statsminister Dmitrij Medvedev vil legge fram det endelige budsjettet seinere i år.

Foto: Dmitry Astakhov / AP

Dokumentet som nå er lagt fram vil utgjøre utgangspunktet for budsjettet som statsminister Dmitrij Medvedev vil legge fram seinere i år.

I forslaget er det utdanning, helse og kultur som er den store taperen.

Satser på Arktis

Den siste tiden har det kommet stadig nye meldinger om økt interesse fra Russland på de arktiske områdene, og Russlands forsvarsminister Anatolij Serdjukov har tidligere sagt han ønsker å opprette to spesialstyrker som skal ha base i Arktis.

Forsvarsministeren fortalte da at det vil bli avgjort senere hvor styrken skal utplasseres, hvilke våpen den skal ha og hvor stor den skal være.

USA, Canada, Norge, Danmark og Russland er landene som har kystlinje mot Arktis. Alle disse landene øker nå, eller planlegger å øke sin militære aktivitet i området.

– Media overdriver konfliktnivået

Men til tross for at man ser stadig mer militæraktivitet i nordområdene, så mener norske eksperter at ordlyden i media er vel dramatisk når det handler om interessekonflikter i nordområdene.

– Man skal vokte seg litt mot å overdramatisere situasjonen i denne regionen, sa forsker Kristian Åtland hos Forsvarets forskningsinstitutt til NRK tidligere i år.