Russerne vil lære av Tromsøundersøkelsen

Tromsøundersøkelsen har bidratt til å begrense hjerte- og karsykdommer i Nord-Norge. Nå vil russiske forskere lære av undersøkelsen – de samme sykdommene er nemlig svært utbredt i Nordvest-Russland.


<

SE VIDEO: Tromsø-undersøkelsen har vart i over 40 år, og over 40.000 personer har deltatt. Nå vil russerne lære av den norske, store helseundersøkelsen.

Nordvest-Russland har foruroligende mye hjerte/kar-sykdom i befolkninga. Nå er russiske forskere i Tromsø for å utveksle erfaringer med Tromsøundersøkelsen som over lang tid har forsket på de samme sykdommene her i landsdelen.

Ifølge Tromsøundersøkelsen har tilfellene av hjerte/kar-sykdommer på norsk side gått betydelig ned de siste tiårene, mens de tilsvarende har økt, og nå ligger på verdenstoppen i Russland.

Henrik Schirmer, professor og hjertespesialist ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sier at den russiske befolkningen har andre risikofaktorer for å få hjerte- og karsykdommer enn nordmenn.

– Det gjør at vi i Tromsø kan kartlegge andre typer årsaker, for eksempel alkohol. Det kan vi ikke finne ut av med deltagerne på Tromsøundersøkelsen, til det drikker de for lite, sier Schirmer til NRK.

Se video øverst i ingressen.