Normal

Russerne reagerer på strengere flyregler på Svalbard

Luftfartstilsynet ønsker ikke å utdype hvorfor de nå stiller strengere krav for flyginger til og fra Longyearbyen, men russerne reagerer på endringene.

Svalbard lufthavn

Flybasen på Barneo brukes av alt fra forskere, til eventyrere og turister, og har brukt Longyearbyen flyplass (bildet) som utreisepunkt for flygingene.

Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

– Det er umulig for oss å følge reglene som nå praktiseres, sier de ansvarlige for den russiske flybasen Barneo på sine Facebook-sider.

Hver vinter etablerer de den mobile flybasen på isen rundt Nordpolen. Flybasen brukes av alt fra forskere, til eventyrere og turister, og har brukt Longyearbyen flyplass som utreisepunkt for flygingene.

I august 2015 strammet Luftfartstilsynet inn praksis for flyginger til og fra Longyearbyen. Alle som skal fly til Svalbard må søke om tillatelse og melde inn oversikt over last 48 timer før flygingen. For å fly til Svalbard må også passasjerliste være på plass 48 timer før flygingen.

– Dette er regler for flyging på Svalbard som har eksistert siden så langt tilbake som 1970-tallet. De siste årene har vi ikke praktisert kravene så strengt, men det har vist seg at det er behov for bedre kontroll over hvilke personer og hvor mange personer som oppholder seg på Svalbard til enhver tid, blant annet av beredskapsmessige hensyn, sier Nina Vindvik, juridisk direktør i Luftfartstilsynet.

Flybase på Barneo

Hver vinter etableres den mobile flybasen på isen rundt Nordpolen.

Foto: NRK

Russerne flytter virksomheten sin

– De norske myndighetene har vært lojale med oss, og gitt oss samme behandling som flyginger på medisinske oppdrag. Passasjerer og gods har blitt kontrollert like før take off av sikkerhetspersonellet på Longyearbyen lufthavn. I Arktis er det vanskelig å forutse hvilke utfordringer som dukker opp, og derfor kan vi ikke følge de nye reglene, skriver de ansvarlige for Barneo-basen på sine Facebook-sider.

Russland bygger for tiden en ny flybase på Franz Josef land. Den vil bli utgangspunkt for reisene til og fra Barneo-basen.

De ansvarlige på Barneo-basen mener innstrammingene har utspring i en nyhetssak fra The independent Barents observer, som i april hevdet at russiske myndigheter ønsker å drive militær trening nært Nordpolen. Mye av transporten blir da gjort fra Barneo.

Tsjetsjenske styrker var i midten av april i Longyearbyen i forbindelse med lignende militære øvelser.

Juridisk direktør Nina B. Vindvik i Luftfartstilsynet

Nina Vindvik i Luftfartstilsynet forteller at det har vist seg et behov for bedre kontroll over hvem og hvor mange som oppholder seg på Svalbard.

Foto: Luftfartstilsynet

Nina Vindvik i Luftfartstilsynet ønsker ikke å gå nærmere inn på hvorfor det i fjor sommer ble besluttet å stramme inn på praksisen for flyging på Svalbard.

– Vi praktiserer bare det som er norsk politikk i området, sier Vindvik.

– Kravet om at man skal sende inn passasjerlister til Sysselmannen for charterflyginger til Svalbard skriver seg i alle fall fra 1975. Da det har vist seg at ikke alle har overholdt dette kravet ble Luftfartstilsynets praksis endret fra 4. juli 2015 slik at passasjerlister nå må sendes inn sammen med søknaden om tillatelse til charteflygning, forklarer Tor Livius Midtbø i Samferdselsdepartementet til NRK, og henviser til reglementet for flygninger til og fra Svalbard.

Ingen konsekvenser for de reisende

Foreløpig har ikke Luftfartstilsynet merket noen nedgang i flyginger til og fra Svalbard som følge av innstrammingene.

– Innstrammingene gir alle flyselskapene ekstra arbeid, og ingen er spesielt fornøyde med utviklingen. Men det er krav som ligger i regelverket. Når det gjelder enkeltpassasjerer skal ikke dette få noen konsekvenser. De skal bare forholde seg til flyselskapet som vanlig, sier Nina Vindvik.