NRK Meny
Normal

Rører ikke psykiatritilbudet i Tana

Distrikspsykiatrisk senter, DPS i Tana blir verken flyttet eller lagt ned. Det slår styreleder i Finnmarkssykehuset, Ulf Syversen ettertrykkelig fast.

Ulf Syversen

Styreleder Ulf Syversen slår fast at Distriktspsykiatrisk senter i Tana skal bestå.

Styret i Finnmarkssykehuset har i dag hatt styreseminar, og der ble det slått uomtvistelig fast at tilbudet i Tana ikke skal røres.

– Vi skal fortsatt ha 10 plasser der, og Tana skal videreutvikles, slår styreleder Ulf Syversen fast.

Det var administrasjonen i Finnmarkssykehuset med administrerende direktør Torbjørn Aas som hadde foreslått å legge ned i Tana som en del av en større økonomisk sparepakke.

Beklager uroen

– Vi beklager sterkt den usikkerheten som har spredt seg, og vi håper dagens vedtak vil gjøre det klart at det ikke er noen grunn til uro lenger, sier Syversen.

Styret har også gjort det klart at barneavdelingen i Hammerfest og rehabiliteringen i Kirkenes skal opprettholdes.

– Vi mener disse tilbudene har stor betydning for innbyggerne i Finnmark. Og dersom vi hadde lagt dette ned ville vil trolig ikke spart penger heller, sier styrelederen.

Kutter i administrasjon

Ulf Syversen mener Finnmarkssykehuset tross opprettholdelsen av disse tilbudene fortsatt vil klare kravet om å kutte 100 millioner kroner.

– Vi mener det er mer å gå på i administrasjonen og vil se på forslaget om å redusere med 27 årsverk. Det kan vi gjøre ved å legge om på en del av rutinene. Videre skal vi kvitte oss med den vedlikeholdsbomben som ligger i alle boligene vi eier, sier Syversen.

Finnmarkssykehuset har boliger både i Hammerfest, Alta og Kirkenes, og disse håper styrelederen det skal bli mulig å selge til en rimelig bra pris.

– Vi skal forsøke å styre kuttene slik at det ikke rammer tilbudet til befolkningen, slår Syversen fast.

Jublende glad

Stig Torheim, Eva Pedersen Biti og Ingvild Haakedal

Eva Pedersen Biti (midten) er svært glad for at tilbudet i Tana opprettholdes. Her sammen med Stig Torheim og Ingvild Haakedal.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Tillitsvalgt Eva Pedersen Biti reagerer slik på styrets vedtak:
– Det er helt utrolig. Vi er jublende glad. Rett og slett fantastisk, sier hun.

Biti forklarer at det har vært svært belastende å leve med usikkerheten over flere år.

– Vi har jobba natt og dag for å belyse konsekvensene av det som har vært i ferd med å skje. Derfor er det veldig bra at det nå er slått fast at tilbudet skal bestå, sier hun.