Røkke-salg overrasker

Fiskarlaget Nord er spent på konsekvensene for fiskerinæringa etter at Kjell Inge Røkke nå selger Norway Seafoods aksjer til Lerøy Seafood. Salget omfatter 11 anlegg i Nord-Norge og flere trålere. – Dette salget kommer overraskende, og nå blir det spennende å se Lerøys strategi i landsdelen, sier leder i Fiskarlaget Nord, Roger Hansen. Lerøy Seafood Groups kjernevirksomhet er distribusjon, salg og markedsføring av sjømat, videreforedling av sjømat, produksjon av laks, ørret og andre arter, samt produktutvikling.