Rødt-kandidat krever fiskeoppdrett i lukkede anlegg

Rødt-kandidat Jens Ingvald Olsen fra Troms mener utslippene til oppdrettsnæringen er uakseptable.

Oppdrettslaks i håv ved oppdrettsanlegg

- Oppdrettsnæringen slipper fiskekloakken urenset rett i havet. Det er ikke akseptabelt, mener Jens Ingvald Olsen.

Foto: André Bendixen / NRK

Stortingskandidaten for Rødt i Troms har regnet på kloakkutslippene fra oppdrettsnæringen og kommet fram til oppsiktsvekkende resultater.

Anleggene har fått så stor kapasitet at hvert anlegg kan økes fra om lag 3.000 tonn biomasse til inntil 5.400 tonn etter søknad til fylkeskommunen, skriver Klassekampen. 5.400 tonn laksebiomasse er like mye biomasse som 72.000 voksne mennesker på 75 kilo.

– Mens Tromsø har investert to milliarder kroner i kloakkrenseanlegg, samt bruker betydelige summer til drift, slipper oppdrettsnæringen fiskekloakken urenset rett i havet under merdene i bynære fjorder og sund. Det kommer i tillegg til den maten som fisken ikke spiser og som synker til bunns. Det er ikke akseptabelt, sier Olsen.

– Skal fiskeoppdrett ha en framtid, må det skje i lukkede anlegg, legger han til.

Informasjonssjef i Sjømat Norge, Øyvind André Haram, viser til at alle områder undersøkes nøye før det gis driftstillatelser.

– Å sammenligne menneskekloakk med fiskeavføring blir feil. Store mengder torsk som kommer til Lofoten for å gyte, slipper også sin avføring i nærområdet, og dette er i stor grad næring som går inn i økosystemet, sier han.