NRK Meny
Normal

Riksrevisjonen kritiserer Arktisk råd

Riksrevisjonen mener det internasjonale rådet kan bli mer effektivt med bedre styring, organisering og rapportering.

Lisa Murkowski og John Kerry i Arktisk råd

Alaska-senator Lisa Murkowski og USAs utenriksminister John Kerry under Arktisk råd-møtet i Kiruna i Sverige i mai 2013.

Foto: Charles Dharapak / Ap

Riksrevisjonen i Norge har sett nærmere på myndighetenes arbeid med Arktisk råd.

Undersøkelsen er det norske bidraget inn i en felles revisjon av Arktisk råd der riksrevisjonene fra Danmark, Norge, Russland, Sverige og USA har deltatt.

I granskingen kommer det fram at Arktisk råd, som nylig fikk sekretariat i Tromsø, ikke er hensiktsmessig organisert og har mangelfull styring av arbeidet.

– Det er behov for sterkere prioritering, mer forutsigbar finansiering og at ressursene i større grad styres av langsiktige og konkrete mål. Utenriks­departementet bør prioritere å bidra til dette, sier riksrevisor Per-Kristian Foss, som mener at etableringen av et permanent sekretariat for Arktisk råd i Tromsø fra 2013 bør gi mulighet for bedre administrativ styring.

Store utfordringer

Foss mener at klimaendringer og økt tilgjengelighet gir store miljøutfordringer i Arktis, og at det gjør samarbeidet i Arktisk råd enda viktigere.

– Det har stor betydning for felles forståelse av utfordringer og behov for tiltak. Arktisk råds anbefalinger er ikke folkerettslig forpliktende, men det er viktig at de arktiske statene også gjennom rådet viser at de tar ansvar for å sikre bærekraftig utvikling, sier Foss.

Riksrevisjonen mener at norske myndigheters arbeid overfor Arktisk Råd må følges bedre opp.

Mener flere må bidra

Undersøkelsen viser at Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet er aktive deltakere i arbeidet til Arktisk råd, mens øvrige departementer har engasjert seg lite.

– Vi anbefaler Utenriks­departe­mentet å legge til rette for bedre koordinering og samhandling, og at alle berørte departementer finner det formålstjenlig å bidra og å nyttiggjøre seg arbeidet i Arktisk Råd, sier riksrevisor Foss.

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med Arktisk Råd ble overlevert Stortinget 17. desember.

Statssekretær Bård Glad Pedersen i Utenriksdepartementet sier til NRK at de tar til seg kritikken.

– Rapporten skryter om en del av arbeidet Akritsk råd har gjort, og hva vi har fått til. Det er viktig å ta med når vi skal arbeide videre med rådet. Samtidig er det viktig at vi følger opp det som kommer av konstruktiv kritikk, blant annet med tanke på organisering, slik at vi får ut de ønskede gevinstene av samarbeidet, sier han.

Sekretariatet for Arktisk råd i Tromsø har ikke villet kommentere rapporten overfor NRK.