NRK Meny
Normal

Nå er fremtida sikret for Vervarslinga

Riksantikvaren har fredet høgskolene i Harstad og Alta, Nordlysobservatoriet, Tromsø Museum og Meteorologisk Institutt i Tromsø.

Vervarslinga Nord-Norge

Meteorlogisk Institutt på toppen av Tromsøya i Tromsø.

Foto: Grønseth, Lars / NTB scanpix

Jørn Holme

Riksantikvar Jørn Holme.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix
─ Det er noen av våre aller flotteste bygninger som i dag blir fredet, sier riksantikvar Jørn Holme.

Onsdag ble fredningen av 40 utvalgte kunnskapsanlegg ved universiteter og høgskoler landet rundt markert i Oslo. Flere nordnorske bygg stod på fredningslisten, eller landevernsplanen for Kunnskapsdepartementet.

Skal brukes videre

Høgskolene i Alta og i Harstad, Nordlysobservatoriet og Meteorologisk Institutt i Tromsø, samt Tromsø Museum er nå sikret å bli godt tatt vare på i framtida.

─ Bygningene skal fortsatt være i aktiv bruk som kunnskapsinstitusjoner. Med landsverneplanen har vi nå et godt grunnlag for at videreutvikling kan skje på kulturminnenes premisser, sier Holme.

Det er Klima- og miljødepartementet som er ansvarlig for landevernsplanene som freder ulike bygg i Norge.

Forpliktelser

─ Staten er Norges største eier av verneverdige eiendommer. Tidligere har det ikke vært vanlig å frede statlige eiendommer, men det er viktig at staten har de samme forpliktelser til å ta vare på sine verneverdige bygninger som private eiere, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

I følge Riksantikvaren representerer utdanningsinstitusjonene noen av våre viktigste offentlige bygningsmiljøer under oppbyggingen av det moderne Norge etter 1814.

Fredningen ble markert i Oslo onsdag. Univsersitetet i Oslos første bygning fra 1833 var arena for markeringen av de 40 kunnskapsbygningene.

Her kan du se hele listen over bygningene som ble fredet onsdag.

Høgskolen i Finnmark

For Høgskolen i Alta er fremtiden sikret.

Foto: NRK