Revisor varslet Vardø om lovbrudd

En tidligere kommunerevisor mener Vardø kommune ble gjort kjent med at flere byggeprosjekter kunne være lovstridige.

Flerbrukshus

Vardø kommune fikk en bot på 680.000 kroner for lovbrudd i forbindelse med byggingen av det nye flerbrukshuset i byen.

Foto: Robert Lundgren/NRK

Nylig avdekket NRK at Vardø kommune kan ha gjennomført byggeprosjekter på en totalverdi over 20 millioner uten å lyse dem ut på anbud. Dette er et brudd på loven om offentlige anskaffelser.

Rådmannen husket ikke

Rådmann Hans Erik Wilhelmsen svarte da at han ikke husket at om kontraktene var lagt ut på anbud. Men tidligere kommunerevisor i Vardø, Arnt Bjarne Aronsen, hevder nå at han har spurt kommunen om hvordan de så på loven om offentlige anskaffelser. Det skjedde uten at noen i kommunen reagerte.

Aronsen mener derfor kommunen har vært gjort kjent med at de bryter loven om offentlige anskaffelser.

Kommunen ble nylig dømt i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) for lovbrudd i sammenheng med prosjekteringen av det nye flerbrukshuset.
Men mye tyder på at dette ikke var den eneste kontrakten som ble tildelt uten å lyse den ut på anbud.

Samme leverandør

Det var selskapet FAK Prokuria AS som ble valgt som byggherre for flerbrukshuset. Dokumenter som NRK fått tilgang til viser minst tre-fire avtaler som er inngått mellom FAK Prokuria og Vardø kommune.

Disse avtalene har en totalverdi på over 20 millioner kroner. Noen av prosjektene er:

  • Prosjektering på badehus i flerbrukshuset.
  • Reguleringsplan for Svartnes.
  • Byggeledelse for utbedring av Vardø skole.

Vil ikke kommentere

Rolf Einar Mortensen

Tidligere ordfører Rolf Einar Mortensen i Vardø er ordknapp om at kommunen kan ha brutt loven.

Ifølge tidligere kommunerevisor Aronsen har han stilt spørsmål til kommuneledelsen under denne tidsperioden om hvordan dem ser på lov om offentlige anskaffelser i disse sakene.

Uten at ha fått noen reaksjon.

NRK har vært i kontakt med Rolf Einar Mortensen, som var ordfører da disse kontraktene ble tildelt. Han har ikke ønsket å kommentere saken.