NRK Meny
Normal

Rettssaken kan få signaleffekt for hele Norge

Arbeidsulykken der Mathias Fors Olsen fra Lenvik omkom behandles nå i Nord-Troms tingrett. Aktoratet mener saken kan sende signaler til bygg- og anleggsbransjen i hele landet.

Sakna dumperførar funnen på E16.

Mathias Fors Olsen omkom da dumperen han kjørte, havnet utfor en skrent og havna i elva på Filefjell.

Foto: Privat

Mathias Fors Olsen døde etter at dumperen han kjørte, braste utfor en 30 meter høy skrent og havnet i elva på Filefjell under arbeid for Grunn- og fjellentreprenøren AS.

Maskinen som Olsen kjørte, hadde defekt parkeringsbrems og helt eller delvis defekte bremser på de fire bakerste hjulene.

Påtalemyndigheten mener at kjøretøyet hadde vesentlige mangler som medvirket til at ulykka skjedde. I tillegg hadde ikke sjåføren fått opplæring i å kjøre denne type maskin.

Onsdag startet rettssaken mot bedriften og de to lederne fra Grunn- og Fjellentreprenøren AS, som er tiltalt for flere brudd på arbeidsmiljøloven.

– Saken er av forebyggende hensyn

– Det er åpenbart at dødsfallet til Mathias Fors Olsen er en tragedie både for pårørende og bedriften Grunn og Fjellentreprenøren AS. Påtalemyndigheten mener likevel det er viktig å straffeforfølge bedriften for å signalisere at slike bedrifter har et stort ansvar i forhold til risiko, sa Jørn-Lasse Refsnes, politiadvokat Sogn og Fjordane, i sin innledning i retten onsdag.

Aktoratet

Anneli Bendiksen (til venstre), bistandsadvokat for etterlatte og Jørn-Lasse Refsnes, politiadvokat Sogn og Fjordane.

Foto: Marit Eilertsen / NRK

Året ulykken skjedde, i 2012, døde 37 personer i arbeidsulykker.

– Ni av disse jobbet i bygg og anleggsbransjen, så denne saken er av forebyggende hensyn, sier Refsnes.

I Troms har det vært flere alvorlige arbeidsulykker de siste månedene. I november omkom en mann i 40-årene etter å ha havnet i klem i Tromsø. Mandag omkom en mann da han fikk et heiselement på flere tonn over seg på en byggeplass i byen.

– Ulykken var et uhell

Dødsulykke

Olav Johansen forsvarer Grunn og Fjellentreprenøren AS.

Foto: Marit Eilertsen / NRK

Bistandsadvokat Anneli Bendiksen varslet erstatningskrav på 125.000 kroner til hver av de etterlatte etter Mathias Fors Olsen, det vil si hans samboer, deres barn og hans mor.

Advokat Olav Johansen sa i sin disposisjon at ulykken var et uhell. Han viste til at verken politi eller Arbeidstilsynet har kommet med en beskrivelse om hendelsesforløpet.

– Dumperen var kontrollert i januar året ulykken skjedde. Bedriften har også HMS-system på plass, og kravene til internkontroll er ikke den samme for en bedrift med fire ansatte som en mye større bedrift, sa Johansen.

  • Se video:
    Bedrifter i bygg- og anleggsbransjen har et stort ansvar for å forebygge arbeidsulykker. 
Det mener aktor i rettssaken mot Sortland-bedriften som er tiltalt etter at en 20 år gammel finnsnesmann døde på jobb.
Det var 21. november i 2012 at ulykken skjedde. Mathias Fors Olsen fra Finnsnes var nyansatt i bedriften Grunn og Fjellentreprenøren AS som jobbet med å bygge ny veg på Filefjell i Sogn og Fjordane. 20-åringen døde etter at hjullasteren han kjørte falt ned en 30 meter høy skrent og havnet i ei elv. Bedriften og ledelsen er tiltalt for flere brudd på arbeidsmiljøloven, og aktor har fokus på forebygging i sin innledning:
sync aktor.forebygging
Blokk 2:
Aktor trakk i Nord-Troms tingrett i dag fram en statistikk som viste at det i 2012 skjedde 37 dødsulykker på norske arbeidsplasser, og ni av dem 
i bygg og anleggsbransjen. Grunn og Fjellentreprenøren AS sin forsvarer hevder bedriften er opptatt av helse - miljø og sikkerhet: 
Blokk 3:
Mathias Fors Olsen var nyansatt som hjelpemann i bedriften. Han hadde verken kompetanse eller førerkort for å kjøre hjullaster, og bedriften vet ikke hvorfor han kjørte 
Blokk 4:
I retten vil aktor legge ned påstand om at bedriften skal betale en bot på 400 000 kroner. 
I dag startet rettssaken der Sortlandsbedriften og de to lederene står tiltalt for flere brudd på arbeidsmiljøloven. 
Det kom tydelig fram under rettssakens første dag i Nord-Troms tingrett at både tiltalte og aktor var enige i at det var en tragedie at Mathias Fors Olsen døde da hjullaste
gamle Mathias Fors Olsen fra Finnsnes omkom i ei arbeidsulykke i 2012.
REttssak etter arbeidsulykke hvor 20 år gammel mann fra Troms omkom. Aktors innleding: 
"det er åpenbart at dødsfallet til Mathias Fors Olsen er en tragedie både for pårørende og bedriften Grunn og Fjellentreprenøren AS. Påtalemyndigheten mener likevel det er viktig å straffeforfølge bedriften for å signalisere at slike bedrifter har et stort ansvar i forhold til risiko. Da ulykken skjedde i 2012 døde37 personer i arbeidsulykker. Ni av disse jobbet i bygg og anleggsbransjen så denne saken er av forebyggende hensyn, sa aktor Jørn-Lasse Refsnes"
Aktor mener at saken er viktig for å vise hvor stort ansvar bedrifter har - og forebygge arbeidsulykker. 
I dag startet rettssaken mot bedriften han jobbet for, og aktor hevder den er ansvarlig for ulykken. Uhell, mener selskapets forsvarer. 
-Arbeidsulykken som tok livet av en Finnsnes-mann i 2012 var et uhell. 
Det sa Advokat Olav Johansen i Nord-Troms tingrett i dag. 
Han representerer de to sjefene i entreprenørselskapet som er tiltalt for brudd på arbeidsmiljøloven etter ulykken i Sogn og Fjordane.

Arbeidsdødsfall i Norge

Næringsgruppe

Dødsfall i 2012

Dødsfall 2013

Dødsfall 2014

Jordbruk, skogbruk og fiske

6

10

8

Bergverksdrift og utvinning

0

9

0

Industri

4

2

5

Elektrisitet, vann og renovasjon

0

1

0

Bygge- og anleggsvirksomhet

7

9

11

Varehandel, motorvognreparasjoner

1

3

2

Transport og lagring

4

7

8

Overnatting og serveringsvirksomhet

1

0

1

Informasjon og kommunikasjon

0

0

0

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

0

0

0

Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift

2

2

0

Forretningsmessig tjenesteyting

3

0

3

Off.adm., forsvar, og sosialforsikring

5

2

1

Undervisning

1

0

0

Helse- og sosialtjenester

0

1

2

Personlig tjenesteyting

1

1

0

Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter

1

Uoppgitt

2

1

1

Totalt

37

48

43

* Tallene er hentet fra SSB