NRK Meny
Normal

Retten sa nei til sparket brannsjef

Nils Ove Sollid fikk ikke medhold i Nord-Troms tingrett om at han får tilbake jobben som brannsjef i Tromsø.

Nils Ove Sollid

Brannsjef Nils Ove Sollid i Tromsø ble i sommer sagt opp etter gransking av arbeidsforholdene på brannstasjonen.

Foto: Are Kristoffersen / NRK

Sollids advokat Arild Hølland, sier til NRK at de akkurat har mottatt kjennelsen.

–Vi vil nå fortløpende diskutere hva vi skal gjøre videre, sier Hølland.

Han sier også av Nils Ove Sollid ikke ønsker å stille til intervju nå.

Nils Ove Sollied ble sparket fra sin stilling som brannsjef i Tromsø brann og redning i juni. I begynnelsen av august ble han suspendert fra stillingen og fikk ikke fortsette å jobbe ut oppsigelsesperioden.

Sollid og hans advokat mente suspensjonen var ulovlig, og de gikk til sak mot Tromsø kommune. Her ba de om en såkalt midlertidig forføyning, som gjorde at Sollid kunne fortsette i jobben ut oppsigelsesperioden.

Denne uka var saken oppe i Nord-Troms tingrett.

Sollid fikk ikke medhold i begjæringen om midlertidig forføyning, og måtte også betale 20.000 kroner i saksomkostninger.

Brannsjef ble gransket

NRK avslørte i mars at brannsjef i Tromsø, Nils Ove Sollid, var under gransking, blant annet for sammenblanding av privat- og jobbøkonomi, og for sin lederstil.

20. mai 2014 la Kontrollutvalget i Tromsø kommune fram sin knusende rapport om forholdene ved Tromsø Brann og redning.

Etter det NRK kjenner til, diskuterte kommunaldirektør Øystein Nermo en mulig fratredelse fra stillingen som brannsjef med Nils Ove Sollid allerede for flere måneder siden.

Flere kilder NRK har vært i kontakt med forteller at man allerede da ønsket at brann- og redningssjefen skulle fratre sin stilling.

Kommunen fornøyd med kjennelsen

– Sollid mener selvsagt at det ikke er rettslig grunnlag for verken oppsigelsen eller suspensjonen. Nå vurderer han å forfølge dette rettslig. Det vil i tilfelle skje i løpet av kort tid, skrev Sollids advokat Arild Hølland i en e-post til NRK da suspensjonen ble kjent.

I retten sa Sollids advokat at suspensjonen var ulovlig fordi kommunen brukte mistillit og ikke mistanke om alvorlige misligheter som grunn for suspensjonen.

Kommunens advokat Thorbjørn Bakkemo la på sin side vekt på at Sollids ledelsesstil hadde skapt et så omfattende tillitssvik at suspensjon var nødvendig for sikkerhet og videre drift i etaten.

– Vi er fornøyd og kjennelsen er i samsvar med vår oppfattelse av saken, sier kommunaldirektør Øystein Nermo til NRK.