Rett før åpningen dukket det opp en fem år gammel sprekk

Bare uker før terminalen åpner dukket sprekkene i varmerørene opp. Kravet til utbyggeren er foreldet, og dermed må Tromsø havn betale tettingen selv.

Ny passasjerterminal på Prostneset

Sjøvann skal sørge for is og snøfritt kaianlegg, nå har anlegget slått sprekk

Foto: Tromsø Havn

Da fjernvarmeanlegget ved Prostneset i Tromsø ble trykktestet, ble det oppdaget lekkasje i rørene som er lagt i bakken fra Scandic-hotellet og bort til havneterminalen.

Store deler av rørene er deformert, og det er oppdaget lekkasje flere steder. Anlegget skal forsyne varmeanlegget med sjøvann. Et strekk på 300 meter er skadet.

– Det er et relativt langt strekk vi snakker om, og kaia er jo ganske stor, så det er jo et forholdsvis stort område, sier havnesjef Halvar Pettersen.

Likevel håper de at skadene kan utbedres uten å grave opp store deler av havneområdet. Løsningen som skal prøves er å legge nye rør inni rørene som ikke er tett.

Må ta kostandene selv

Pettersen sier at dette vil uansett føre til forsinkelser ved utbyggingen, og at de selv må står for kostnadene ved utbedringen fordi kravet ovenfor utbyggeren er foreldet. Havnesjefen anslår at det vil koste nærmere en million kroner å legge nye rør inni de ødelagte rørene.

– Tromsø havn må ta kostnaden selv, fordi det er så lenge siden dette ble gjort at et hvert krav til utbygger er foreldet, sier Pettersen.

Utbygginga av havneterminalen startet i 2016, og skal etter planen stå ferdig mai i år.