Resultatløst møte om Langsundforbindelsen

Det ble ingen løsning på konflikten om Langsundforbindelsen på møtet mellom reineieren, Karlsøy kommune og Troms fylkeskommune.

Langsundforbindelsen

Langsundforbindelsen skal blant annet bestå av en undersjøisk tunnel fra Ringvassøya og til Reinøya til høyre i bildet.

Foto: Vibeke Paulsen Cerón / NRK

Reineier Johan Daniel Isaksen Turi krever et nytt område for sommerbeite, fordi traseen for Langsundforbindelsen er tenkt å gå der dagens beite er.

Kommunen kunne ikke gi avklaring på dette.

Reineier Johan Daniel Isaken Turi og advokat

Reineier Johan Daniel Isaksen Turi og hans advokat.

Foto: Vibeke Paulsen Cerón / NRK

– Det positive er at vi har kommet i dialog med reinbeitedistriktet. Vi trenger flere møter for å finne en løsning, sier ordfører Mona Pedersen i Karlsøy.

Da partene skiltes etter et forsøk på å komme til enighet, ble det klart at de står langt fra hverandre på grunn av nyveien som skader nåværende beitedistrikt.

Vil legge press på reindrifta

Nå frykter kommunen for konsekvensene av en utsettelse.

– Vi har tross alt prosjektet ute på anbud, og fristen er om noen dager. Det betyr at hvis vi ikke blir enig blir anbudet trukket. Da er det en gedigen skuffelse og en lang utsettelse, sier rådmann Jan Hugo Sørensen.

– Betyr det at dere vil legge press på reindrifta?

– Vi legger press på både reindrifta og fylkesrådet. Den ene skal ikke få slippe enklere unna enn den andre, sier ordfører Mona Pedersen.

– Dette er bare en start

I over 30 år har øybefolkningen i Karlsøy ventet på en undersjøisk tunnel under Langsundet og ny fergeforbindelse mellom Reinøy og Vannøy.

Men da kommunen, Statens vegvesen, Troms fylkeskommune og departementet ga klarsignal for bygging, satte tingretten foten ned. Hensynet til reindriftsnæringen var ikke utredet.

– En av løsningene som har vært oppe, er om man kan finne et erstatningsbeite, som de kan benytte i stedet for det de mister på Reinøya, sier advokat Knut Helge Hurum.

Det kan bli en langvarig konflikt.

– Dette er egentlig bare en start, slik at vi kan begynne på den videre prosessen, sier reineier Johan Daniel Isaksen Turi etter møtet.