Restavfall skal varme opp Tromsø

På Tromsøyas nordøstlige side skal det bygges varmesentral. Nesten hele øya tilbys dermed miljøvennlig fjernvarme.

Kvitebjørn Varme AS

Illustrasjon av nytt energigjenvinningsanlegg på Skattøra i Tromsø.

Foto: Kvitebjørn Varme AS

– Investeringen innebærer at Tromsø i fremtiden utnytter eget restavfall på en bedre måte enn tidligere. Det er positivt både for miljøet og kommuneøkonomien, og jeg er glad for at prosjektet nå blir realitet, sier Øyvind Hilmarsen i en pressemelding.

Det er Kvitebjørn Varme AS, tidligere Troms Kraft Varme, som skal bygge energigjenvinningsanlegg fra Weiss AS på Skattøra i Tromsø.

Varmesentralen skal forsyne Tromsø med energi basert på restavfall og bio-flis. Totalt skal det investeres en halv milliard til utbyggingen.

Stiller strenge krav

Kvitebjørn Varme krever både driftssikkerhet og renseteknologi av leverandøren av løsningene til energigjenvinningsanlegget.

– Løsningen Weiss presenterte for oss er driftssikker, og tilfredsstiller norske og europeiske myndigheters strenge utslippskrav, sier daglig leder i Kvitebjørn Varme, Kenneth Carlsson.

Gjenvinner restavfall

Energigjenvinningsanlegget skal ligge på Skattøra i miljøparken i Tromsø. Det plasseres nær det største regionale sorteringsanlegget for restavfall i kommunen. Dette sorteringsanlegget eies av Remiks.

Restavfallet transporteres i dag til Sverige, men vil med det nye energigjenvinningsanlegget utnyttes til lokal fjernvarme i Tromsø.

Kvitebjørn Varme har inngått avtale med Remiks om levering av brennbart restavfall til energigjenvinningsanlegget.

Anlegget skal stå ferdig innen utgangen av 2017.

Den danske leverandøren er allerede i gang med bygging av forbrenningsanlegg for Bodø Energi i Bodø og for Eidsiva Energi på Gjøvik.