Renovering for 100 millioner

Det vil koste rundt hundre millioner kroner å bygge ut og renovere den gamle ungdomsskolen på Finnsnes. Det viser utredninga rådmannen har gjort. Målet er å samle flere kommunale tjenester under samme tak, i stedet for å leie lokaler rundt omkring i byen. Dersom politikerne godkjenner planen, kan første byggetrinn starte neste år. Leder Kjetil Johnsen i Utvalg for miljø og forvaltning er skeptisk, og sier tiil NRK at man erfaringsvis vil møte på økonomiske overraskelser ved renovering av gamle bygg. Han mener at det er en økonomisk belastning kommunen bør unngå.