Rema 1000 vil bygge i Longyearbyen

Rema 1000 ønsker å bygge en butikk på Longyearbyens største parkeringsplass, rett foran Svalbardbutikken. Tomta de ber lokalstyret vurdere om de får bygge på er valgt med tanke på best mulig lønnsomhet, sier butikkjeden til Svalbardposten. Også flere dagligvarekjeder har vurdert å starte butikker i Longyearbyen. Politikerne i lokalstyret er positiv til å få konkurranse på matvaresiden i byen, men flere sier til avisa at de er usikker på om det er riktig å bygge på parkeringsplassen.