NRK Meny
Normal

Rekordmange saker om barneovergrep i 2014

Antall straffesaker om seksuelle overgrep av barn gikk fra fire til 14 i Øst-Finnmark tingrett på ett år. Politiet tror ikke flere forbrytelser er årsaken.

Øst-Finnmark tingrett

STOR ØKNING: Her i Øst-Finnmark tingrett ble det i 2014 ført hele 10 straffesaker flere enn i 2013, som handlet om seksualforbrytelser mot barn.

Foto: Stian Strøm / NRK

Tall NRK har fått tilgang til, viser at det i 2014 ble ført totalt 27 straffesaker som handlet om seksualforbrytelser mot barn i Finnmarks domstoler. Statistikken fra de siste årene viser at 2014 ble et rekordår.

Den mest oppsiktsvekkende økningen i antall seksualsaker finner man i Øst-Finnmark tingrett. I 2013 ble det registrert fire saker som berørte straffelovens paragrafer som gikk på seksualforbrytelser mot barn. I 2014 hadde antall saker økt til hele 14 straffesaker.

– Hvis man ser på utviklingen de siste årene, så har Øst-Finnmark politidistrikt hatt

Laila Søndrol

IKKE FLERE FORBRYTELSER: Politiinspektør Laila Søndrol i Øst-Finnmark politidistrikt sier politiet ikke tror det i utføres flere forbrytelser idag enn tidligere, men at man nå heller avdekker mørke tall.

Foto: Politiet

en ganske markant økning i antall anmeldte sedelighetsforbrytelser. Særlig de siste to årene. Det er det her som nå gjenspeiler seg i antall saker vi fremmer for domstolen, som gjør at det var så mange saker oppe i fjor, sier politiinspektør og påtaleleder Laila Søndrol i Øst-Finnmark politidistrikt.

Hun tror derimot ikke det er antall forbrytelser som har steget.

– Når det gjelder hva som er årsaken til denne store økningen, tror vi i politiet det ikke skyldes en reel økning i antall overgrep, men heller at man i større grad avdekker mørke-tall. Vi tror det at større åpenhet rundt seksuelle overgrep generelt i samfunnet gjør det lettere å anmelde sedelighetsforbrytelser enn tidligere, sier Laila Søndrol.

Antall straffesaker om seksualforbrytelser i Finnmark

Domstol

2010

2011

2012

2013

2014

Alta tingrett

1

5

2

2

6

Hammerfest tingrett

5

3

7

3

6

Øst-Finnmark tingrett

7

9

6

4

14

Indre Finnmark tingrett

3

1

7

3

1

Totalt antall saker:

16

18

22

12

27

Tallene er basert på antall registrerte straffesaker i 2014 som inneholder paragrafer fra Straffelovens kapittel om seksualforbrytelser, og de paragrafene som gjelder barn.

Les også: Mann dømt til fengsel for overgrep mot datter - Troms og Finnmark
Les også: Tiltalt for overgrep av 13-åring - Troms og Finnmark

Mer åpenhet og fokus

Hos Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark, Norasenteret, mener daglig leder Annik Eriksson større fokus på barneovergrep har gjort det mindre tabubelagt å si ifra om slike forhold.

– Jeg tror kunnskapen om hva vold og overgrep gjør med barn har økt. De som jobber ute i skole, barnehage og helsesøstre har blitt dyktigere til å avdekke, og da kommer sakene opp. Også har det vært veldig stort fokus fra politi og barnehusene om hva det gjør med mennesker som utsettes for overgrep. Derfor tør folk å henvende seg, og det er ikke like tabu-belagt mer, sier Annik Eriksson.

(Saken fortsetter under bildet)

Øst-Finnmark tingrett

FLEST I ØST: Antall straffesaker som tok for seg seksualforbrytelser mot barn var størst i Øst-Finnmark. Totalt ble det ifjor kjørt 27 slike saker i Finnmark.

Foto: Stian Strøm / NRK

Gjennomfører flere dommeravhør

Også hos Statens barnehus i Tromsø har de merket en betydelig økning i antall saker, etter at senteret åpnet i 2009. Barnehuset dekker de to nordligste fylkene og skal blant annet hjelpe politiet med dommeravhør av barn, der det foreligger en anmeldelse.

– Det er jo ingen tvil om at vi har mer å gjøre nå enn da vi startet, hvis vi ser tilbake på 2009 da vi åpnet. Vi har hatt en økning i antall dommeravhør på nesten 240 prosent, sier leder Ståle Luther i Statens Barnehus i Tromsø.

Han tror økningen i antall straffesaker om seksualforbrytelser mot barn er et tegn på at det jobbes godt i politidistriktet og innenfor det tverrfaglige.

– For det første er dette saker som har blitt avdekket. Dette er ting som plukkes opp, vanligvis av folk som er nært barnet, enten det er slekt eller profesjonelle i skole og barnehage. Man har jobbet mye med handlingskompetanse gjennom år, og det er klart dette gir resultater, sier Luther.

Les også: Tiltalt for overgrep – erkjenner straffskyld - Troms og Finnmark

Flere anmelder overgrep

Statistikk fra fjoråret sammenlignet med året før viser også at totalt antall anmeldelser på seksuallovbrudd har økt.

– Det må tyde på at folk flest har større tillit at politi, påtalemyndighet og domstol velger og gjøre noe ordentlig med saken, slik at den ender opp med en rettskraftig dom, sier embetsleder for statsadvokatene i Troms og Finnmark, Lars Fause.

Statsadvokat Lars Fause

FLERE ANMELDELSER: Embetsleder Lars Fause hos Statsadvokatene i Troms og Finnmark sier antall anmeldelser om seksualforbrytelser har økt i 2014.

Foto: Ørjan Rodal Hansen / NRK

Både Lars Fause og politiinspektør Laila Søndrol tror det vil komme flere anmeldelser av overgrep i tiden som kommer.

– Man skal ikke se bort ifra at man vil få en økning i antall anmeldelser, med den store åpenheeten som nå er rundt seksuelle overgrep. Og foreldelsesfristen for seksuell omgang med barn ble fjernet i fjor sommer, slik at saker på det tidspunktet som ikke var foreldet, og det kan også medføre en økning i antall anmeldelser, sier politiinspektør Laila Søndrol.

Les også: Hevder overgrep mot barn straffes mildere enn mot voksne - Troms og Finnmark

Fremdeles store mørke tall

– Det finnes mange omfangsundersøkelser som er gjort i landet, som viser at vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep er langt mer vanlig enn det man liker å tro, sier Ståle Luther.

Ved Norasenteret i Kirkenes kjenner de godt til dette, og er enig i at de mørke tallene antagelig er store.

Ståle Luther

MØRKE TALL: Daglig leder Ståle Luther ved Statens barnehus i Tromsø sier det fremdeles er store mørke tall på seksualforbrytelser mot barn.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Vi har veldig mange voksne som har blitt utsatt for overgrep i barndommen, som ikke har anmeldt. Jeg tror ikke det har endret seg. Jeg tenker at slik vil det være lenge. Det vil alltid være mørke tall. Det er så komplekse saker, og det er skambelagt og vanskelig å snakke om. Og hvordan skal man tenke at barn vil åpne seg å snakke om sin verste opplevelse, som er en seksuell opplevelse, når ikke engang vi voksne vil snakke om det, sier Annik Eriksson ved Norasenteret.