NRK Meny
Normal

Rekordmange flyktninger får bolig

Kommunene i Troms viser stor velvilje når det gjelder å bosette flyktninger.

Flyktninger i Balsfjord

Amanuel Tsegay Gebreyohanes fra Eritrea er godt vant med snøspaden etter sju måneder i Norge.

Foto: Laila Lanes / NRK

Antall flyktninger som får hus og hjem i Troms mer enn fordobles til neste år sammenlignet med 2014.

Flyktningkonsulent Elisabeth Mikkelsen i Balsfjord har nylig hentet to nye innbyggere til kommunen.

Mehari Marikos Abrena og Amanuel Tsegay Gebreyohanes fra Eritrea har i sju måneder har vært på asylmottak, men har nå fått oppholdstillatelse i Norge. Nå har de fått seg leilighet i Tiurveien på Storsteinnes.

– Vi har gjort leiligheten litt klar for å gjøre den mer koselig og at de skulle føle seg velkommen, sier Elisabeth Mikkelsen.

Flyktningekonsulent og flyktninger i Balsfjord

Flyktningkonsulent i Balsfjord Elisabeth Mikkelsen sier de har gjort mye for at flyktningene Amanuel Tsegau Gebreyohanes og Mehari Marikos Abrena fra Eritrea skal føle seg velkommen.

Foto: Laila Lanes / NRK

Balsfjord er en av kommunene som har kommet godt i gang med å ta imot flyktninger og bosette dem.

I år er 20 personer kommet, har fått seg bolig og er etter hvert i gang med norskopplæring.

– Vi har nådd målet for 2015, sier Elisabeth Mikkelsen.

Og Mehari Marikos Abreha er fornøyd med det han har sett så langt. Leiligheten er ferdig utstyrt med det meste av det de trenger. TV-en er kommet på plass, nå venter de bare på et bord til stua.

– Det er ok, jeg er fornøyd. Det er snø, men ikke så kaldt, sier han.

Balsfjord er en av kommunene som tar imot flyktninger

Økt behov for bosetting

Det er den store flyktningstrømmen til Norge de siste månedene som har gjort at behovet for å bosette flyktninger har økt drastisk. Alle kommuner i landet har fått flere brev fra Integrerings og mangfoldsdirektoratet, IMDi denne høsten. Den siste henvendelsen kom i november. I Troms kom henvendelsen fra IMDi Nord og Fylkesmannen i Troms.

I brevet heter det: «Nasjonalt utvalg, som er sammensatt av representanter fra kommune og stat, har oppjustert tidligere bosettingsbehov og fastsatt at det vil være behov for å bosette minst 18 000 flyktninger i 2016. Det er en økning på nær 30 prosent sammenlignet med tidligere anmodning på 14 000 for 2016. Foreløpig plantall for 2017 er oppjustert til minst 21 000 flyktninger, som er en økning på nær 60 prosent sammenlignet med tidligere plantall på 13 200.»

Utredningsleder Lars Erik Lillefloth i IMDi Nord sier de har fått mye positiv respons på henvendelsen.

Kommuner er positive

Pr. 1. november i år hadde kommunene i Troms tatt imot og blant annet skaffet bolig til 513 flyktninger. Før året er omme vil tallet stige noe.

Til neste år er behovet enda større. Mange av kommunepolitikerne i Troms har sagt ja til å bosette vel 650 i 2017. Noen kommuner har enda ikke fått behandlet det nye ønsket fra IMDi på grunn av kort frist, men har vedtak fra tidligere i år.

Ordfører i Balsfjord Gunda Johansen

Ordfører Gunda Johansen i Balsfjord sier de anser flyktningene som et tilskudd til bosettingen i kommunen.

Foto: Laila Lanes / NRK

Lillefloth i IMDI sier de er godt fornøyd med samarbeidet.

– Det har vært en veldig god dialog mellom oss og kommunene om det økte behovet og vi ser fram til godt samarbeid også i 2016 da behovet vil bli enda større, sier han.

Til neste år skal Balsfjord bosette 20 nye, og ordfører Gunda Johansen mener det er viktig å stille opp.

– Det er viktig fordi vi har en internasjonal, humanitær krise og alle kommuner må stille opp, og det er ikke noe som tilsier at ikke Balsfjord også skal ta denne utfordringen, sier hun til NRK.

Når en asylsøker har fått behandlet sin søknad får vedkommende oppholdstillatelse i Norge, og da oppstår også behovet for å få bolig, jobb, lære seg norsk og å bli integrert i samfunnet.

Det er denne jobben som nå har startet for kommunene.

– Det er mer enn vi kan klare

Men ikke alle syns det er like enkelt. Storfjord kommune er bedt om å bosette 15 flyktninger. Ordfører Knut Jentoft er redd det blir for mange.

Ordfører i Storfjord Knut Jentoft

Ordfører i Storfjord Knut Jentoft tror ikke kommunen klarer å bosette det antall de blir bedt om.

Foto: Laila Lanes / NRK

– 15 flyktninger for oss er ganske mange, vi er bare 1875 innbyggere og jeg tenker at det å bosette flyktninger må være en nasjonal, solidarisk oppgave som må løses i lag og da må alle bidra.

Han mener at man bør fordele de 14 000 som skal bosettes i 2016 etter folketallet.

– Da skulle vi ha cirka seks og ikke 15 som vi er anmodet om. Så det tallet som IMDi og Fylkesmannen i Troms ber oss om synes å være veldig høy, det er nok mer enn i vi kan klare, sier han.

Storfjord har i dag 21 flyktninger som bor i kommunen i tillegg til både akuttmottak på Brennfjell og et ordnært mottak i Skibotn. Ifølge kommunestyrets vedtak skal de ta imot en familie i 2016, og det er uklart hvor mange det kan bli.

Balsfjord godt i gang

Det er mye som skal på plass før en kommune er klar for å ta imot flyktninger. Kommunen må kunne gi helsetjenester, helsesøstertjenester, tannlege, samt skole eller språkkurs slik at de kan lære seg norsk.

I Balsfjord er de godt i gang med jobben. På Voksenopplæringen er det norsktime. Habiba Hassan og Faiza Jimaale fra Somalia lærer seg hva "prikkete" og "rutere" er.

Flyktninger på voksenopplæringa i Balsfjord

Habiba og Faiza har allerede lært seg nok norsk til å kunne gjøre seg forstått.

Foto: Laila Lanes / NRK

De prøver seg begge på å snakke norsk og har lært så mye at de kan gjøre seg forstått.

– Lokalbefolkningen her har vært flink å ta imot og gjøre det kan for å bidra til å ta imot folk så de føler seg velkommen, sier Gunda Johansen.

Den store utfordringen for mange av kommunene er å skaffe bolig til flyktningene. I Balsfjord har de så langt klart det, forteller flyktningkonsulent Mikkelsen.

– Men vi jobber med det kontinuerlig, sier hun.

For ordfører Gunda Johansen er flyktningene er dette er vinn-vinn-situasjon.

Vi ser for oss at vi får arbeidskraft, flere innbyggere, barn i barnehager og unger på skolene våre så vi ser på det som en tilvekst i befolkningen, sier hun.

Enslige mindreårige

Også behovet for å bosette enslige mindreårige flyktninger har økt dramatisk. I dag sier fem kommuner ja til å ta imot disse, men alle kommunene er bedt om å vurdere det uten at de har fått forespørsel om å ta imot et bestemt antall.

IMDi antyder at kommunene bør vurdere å ta imot tre hver, men ordfører i Storfjord, Knut Jentoft, mener det er nærmest umulig å ta imot tre, det blir vanskelig å gi et godt tilbud, mener han.

Han mener enslige mindreårige helst bør bli etablert i fosterhjem.

– Hvis man kunne få noen å åpne hjemmet sitt, å stille som fosterfamilie så ville det vært mye bedre, sier han.

Fem kommuner i Troms har sagt ja til å bosette enslige mindreårige flyktninger. Det er Skånland, Ibestad, Salangen, Lenvik, Tromsø,