Rekordhøye laksepriser - og solgt mer enn noen gang

Aldri før har det vært solgt så mye oppdrettslaks som nå, og prisen har aldri vært høyere. Hos Grieg Seafood slaktes det laks til en halv million måltider hver dag.

rekordhøye priser - og solgt mer enn noen gang i 2013

Foto: Kai Erik Bull

NTB meldte tidligere i dag at verdien av eksportert laks er hittil i år 2 milliarder kroner høyere enn den var i hele fjor. Samtidig er mengden av eksportert laks rekordstor, viser tall fra Norsk Sjømatråd.

Markedssjefen for laks og ørret i Norges sjømatråd, Bjørn-Erik Stabell, forteller videre til NTB at rekorden skyldes en kombinasjon av høy laksepris og stort volum.

– At prisene holder seg så høy, til tross for rekordstore mengder laks, er et resultat av fortsatt sterk vekst i etterspørselen etter norsk laks, sier han.

Tre ganger i uken

En av dem som er glad for at laks ikke er mangelvare er Ane Kvammen Masvik og familien.

De spiser laks til middag tre ganger i uken.

– Ungene er glade i laks, og det smaker mye bedre enn de magrere fiskene. Det er sunt fett i laks, noe jeg syns er viktig.

Hun påpeker likevel at prisene kunne vært lavere.

Vertskommunene krever mer av pengene

Hver dag slaktes det laks til en halv million måltider på Grieg Seafood utenfor Alta. Med en pris på nærmere 50 kr kiloen har aldri oppdretterne hatt bedre tider.

Grieg Seafood

En halv million måltider slaktes her på Grieg Seafoods slakteri utenfor Alta.

Foto: Robin Mortensen / NRK

Vertskommunene, i dette tilfellet Alta, krever mer av pengene som tjenes.

– Kommunene bruker mye penger, ressurser og tid for å tilrettelegge for næringen, man prioriterer den kanskje foran andre næringer i enkelte tilfeller, sier ordfører i Alta Laila Davidsen.

Hun mener det er rett og rimelig at man sitter igjen med mer av denne verdiskapningen lokalt.

Oppdrettsnæringen er enig, og ønsker at staten skal gi av sine inntekter til kommunene.