NRK Meny
Normal

Rekordbeslag av penger: – En trend vi må følge med på

2014 ble et rekordår for beslag av kontanter som ble forsøkt smuglet ut av Nord-Norge. Nå vil tollerne følge ekstra godt med.

Kontantbeslag på Storskog

Rekordbeslag av kontanter ved Storskog grensestasjon i Finnmark, på grensa mot Russland. Bildet viser en del av beslaget som ble gjort 28. desember.

Foto: Tollregion Nord-Norge

– At det bringes ut en del valuta er nok kanskje en trend vi bør følge tettere med på, sier direktør for tollregion Nord-Norge Atle Joakimsen. Han ser en markant økning i beslag av norske kontanter som er forsøkt utført til Russland.

Flest på Storskog

I 2014 ble det forsøkt smuglet ut nesten 900.000 kroner, noe som er rekord. Med kun ett unntak er beslagene gjort ved Storskog grensestasjon der samtlige av de involverte er russiske statsborgere. I romjula ble det gjort et enkeltbeslag på nærmere en halv million kroner, noe som er rekordstort.

Regiondirektør Atle Joakimsen

Regiondirektør i Tollvesenet Atle Joakimsen registrerer at 2014 ble et rekordår når det kommer til smugling av valuta.

Foto: Kristine Østvold / NRK

– Når det blir et så stort beløp så er det jo for det første risikabelt å reise med det. Og når det er så mye penger må det jo være en årsak til det, en eller handling som ligger bak det. Derfor blir en slik sak anmeldt til politiet for videre oppfølging, sier Joakimsen.

Les også: Fant færre eksplosiver enn ventet - Troms og Finnmark
Les også: Færre krysser grensen i Storskog - Troms og Finnmark

Etterforskes videre

Russergrensa

De fleste forsøkene på å smugle ut penger fra Nord-Norge, skjer over Storskog grensestasjon.

Foto: NRK

Grensen for hvor mye kontanter man kan ta med seg ut av Norge er 25.000 kroner, og siden 2010 har tollvesenet i Nord-Norge beslaglagt totalt 2,8 millioner kroner som er forsøkt smuglet.

Beslaget ved Storskog i romjula etterforskes nå av Øst-Finnmark politidistrikt. Det er totalt fire personer som er under etterforskning, alle er utenlandske, men to har tilknytning til Norge.

– De har et firma som driver med kjøp av salg primært av klær, og dette var årsomsetningen til firmaet, sier politioverbetjent Torstein Pettersen om hvordan de har forklart pengene.

– Nå gjenstår det å se om de har et lovlig eller ulovlig opphav, sier Pettersen.

Les også: Tatt for smugling - Troms og Finnmark